Πληροφορίες για το προσωπικό, τη χρηματοδότηση και τις σχέσεις με άλλους φορείς

Ερευνητική ομάδα και βιογραφικά στοιχεία

Επιστημονική υπεύθυνος

Χριστίνα Αγριαντώνη

Σπούδασε αρχιτεκτονική στην Αθήνα και ιστορία στο Παρίσι, όπου ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή το 1984 με θέμα την εκβιομηχάνιση στην Ελλάδα (Paris X-Nanterre). Στα 1988–2002 εργάστηκε στο Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, όπου, εκτός από την έρευνα, συμμετείχε στη δημιουργία του Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού–Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης, έργο του ΚΝΕ/ΕΙΕ. Από το 2002 είναι καθηγήτρια ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ι.Α.Κ.Α. Το δημοσιευμένο έργο της αφορά τα πεδία της Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας, της Ιστορίας των Επιχειρήσεων, της Ιστορίας των Πόλεων και της Βιομηχανικής Αρχαιολογίας.

 

Ερευνητές

Αίγλη Δημόγλου

Η Αίγλη Δημόγλου γεννήθηκε στον Βόλο το 1965. Σπούδασε αρχαιολογία, ιστορία και οργάνωση αρχείων. Είναι διδάκτωρ του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Εργάστηκε στο Τοπικό Ιστορικό Αρχείο Θεσσαλίας (σήμερα ΓΑΚ Ν. Μαγνησίας), στον Καλλιτεχνικό Οργανισμό του Δήμου Βόλου και από το 1992 διευθύνει το Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου. Έχει δημοσιεύσει μελέτες σχετικές με την κοινωνική και οικονομική ιστορία του Βόλου, τη βιομηχανική αρχαιολογία και τη διαχείριση αρχείων.

Γεωργία Κατσίρα

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982. Αποφοίτησε το 2004 από Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές Σπουδές στο ίδιο Τμήμα, με θέμα την Οργάνωση και Διοίκηση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες. Από τον Δεκέμβριο του 2004 εργάζεται ως υπεύθυνη βιβλιοθηκονόμος στην Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας (Ο.Τ.Ο.Ε.). Ενδιαφέρεται για τα ζητήματα αυτοματοποίησης και διοίκησης στο χώρο των βιβλιοθηκών και διαχείρισης της γνώσης .

Φωτεινή Λέκκα

Η Φωτεινή Λέκκα είναι αρχαιολόγος-μουσειολόγος, υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παν/μίου Θεσσαλίας. Το θέμα της διατριβής της είναι "Ίχνος, Ιστορία και Παρόν: το Ζαχαροποιείο Ζωγράφου στη Λαζαρίνα Καρδίτσας, 19ος-20ος αι." Έχει συνεργαστεί με το μουσείο Πορτίτσας, τη Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας και τα παν/μια Θεσσαλίας και Ιωαννίνων, διδάσκοντας μουσειολογία και πολιτιστική διαχείριση. Είναι υπεύθυνη του νέου μουσείου της πόλης της Καρδίτσας.


Ντίνα Μουστάνη

Γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία Βόλου το 1978. Αποφοίτησε το 2001 από το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παν/μιου Αιγαίου. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Παν/μίου Αθηνών καθώς και στην ιστορική δημογραφία στη Γαλλία. Το θέμα της διδακτορικής της διατριβής είναι: "Οι δημογραφικές εξελίξεις σ΄ ένα βιομηχανικό κέντρο: Βόλος 1881-1922". Έχει λάβει μέρος σε συνέδρια, συναντήσεις και σεμινάρια .

Θανάσης Μπέτας

Γεννήθηκε στο Βόλο το 1977. Αποφοίτησε από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το θέμα της διατριβής του είναι: «Καπνοβιομηχανία Ματσάγγος εν Βόλω, 1918-1972. Εργασία και επιβίωση στο Βόλο της κατοχής και της μεταπολεμικής περιόδου».

Μήτσος Μπιλάλης

Ο Μήτσος Μπιλάλης σπούδασε Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο ‘Sv. Kl. Ohridski’ της Σόφιας. Εργάζεται ως Λέκτορας Θεωρίας και Τεχνολογίας της Ιστορικής Πληροφορίας στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα κινούνται στους χώρους της κοινωνικής ιστορίας της τεχνολογίας, των σπουδών του Διαδικτύου και των σπουδών του οπτικού πολιτισμού.


Λήδα Παπαστεφανάκη

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε ιστορία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπου και υποστήριξε την διδακτορική της διατριβή (2002). Από το 2003 είναι λέκτορας σύγχρονης ελληνικής ιστορίας στο Tμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας του Παν/μίου Ιωαννίνων. Συμμετείχε ως εξωτερικός συνεργάτης του ΚΝΕ/ΕΙΕ στο πρόγραμμα «Ιστορία επιχειρήσεων και βιομηχανική αρχαιολογία» και στην ομάδα του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης. Ασχολείται, ειδικότερα, με την ιστορία της βιομηχανίας, την ιστορία της εργασίας, την ιστορία της επαγγελματικής υγείας, την ιστορία των πόλεων, την βιομηχανική αρχαιολογία.

Γιάννης Στογιαννίδης

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979. Αποφοίτησε από το Τμήμα Ι.Α.Κ.Α. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το 2004. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στις Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην Ιστορία, την Ανθρωπολογία και την Κοινωνική Ανθρωπολογία στο ίδιο Τμήμα. Συμμετείχε στο ερευνητικό πρόγραμμα του Τμήματος με θέμα "Καταγραφή εργαστηρίων στους οικισμούς του Πηλίου". Το θέμα της διατριβής του είναι: "Κοινωνική και Πολιτισμική Ιστορία της μεταπολεμικής Αθήνας. Εργατικές και συνδικαλιστικές πολιτικές στη δίνη του Ψυχρού πολέμου, 1952-1967"

Νίκος Τζαφλέρης

Γεννήθηκε στον Βόλο το 1977. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στο Παν/μιο της Φλωρεντίας (με το πρόγραμμα Erasmus – Socrates). Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές του στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παν/μίου Αιγαίου. Στο διάστημα 2002 - 2007 εκπόνησε τη διατριβή του στο Τμήμα Ι.Α.Κ.Α.του Παν/μίου Θεσσαλίας με υποτροφία από το Πρόγραμμα του 3 ΚΠΣ «Ηράκλειτος» , με θέμα : «Από την Κατοχή στον Εμφύλιο: Επιβίωση και Αντίσταση στην περιοχή του Βόλου (1941 - 1944)» (επιβλέπουσα: Ρίκα Μπενβενίστε)


Μαρία Χριστίνα Χατζηϊωάννου

Γεννήθηκε στην Αθήνα, αποφοίτησε από το Ιστορικό- Αρχαιολογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1978. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης La Sapienza και διδακτορική διατριβή στην Αθήνα (1989) με θέμα "Οικογενειακή στρατηγική και εμπορικός ανταγωνισμός. Ο οίκος Γερούση στον 19ο αιώνα" (εκδόθηκε από το ΜΙΕΤ, Αθήνα 2003). Από το 1981 εργάζεται στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών του Ε.Ι.Ε. και από το 2003 είναι Διευθύντρια Ερευνών στο πρόγραμμα: Ιστορία Επιχειρήσεων και Βιομηχανική Αρχαιολογία.Το κύριο πεδίο των ερευνών της είναι η νεώτερη κοινωνική και οικονομική ιστορία (18ος-20ος αιώνας).

 

 


Τεχνικό προσωπικό

Θέμης Ντάλλας

Ο Θέμης Ντάλλας γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1967. Σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου εκπόνησε και τη διδακτορική του διατριβή στην Υπολογιστική Αστροφυσική. Από το 1997 ασχολείται επαγγελματικά με την κατασκευή κόμβων στο διαδίκτυο. To 2004 κατέλαβε θέση ΕΕΔΙΠ στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (ΙΑΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.