Όροι χρήσης

 

© 2008: Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τα πνευματικά δικαιώματα του παρόντος κόμβου ως ολότητας ανήκουν στο Εργαστήριο Ιστορίας, του Τμήματος Ιστοριάς, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα πνευματικά δικαιώματα επι μέρους υλικού ανήκουν επίσης στο Εργαστήριο, ή χρησιμοποιούνται με την άδεια του κατόχου τους.

Κανένα μέρος του παρόντος κόμβου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευθεί ή να αποσταλεί με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την έγκριση του Εργαστηρίου.

Κάθε αναφορά σε συγκεκριμένες σελίδες του κόμβου πρέπει να συνοδεύεται και με αναφορά στην κεντρική σελίδα του.

 
 

Το πλήρες υλικό της έρευνας είναι προσβάσιμο στο χώρο του Ιστορίας ύστερα από έγκριση του Διευθυντή του. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το Εργαστήριο.