Αναζήτηση αρχειακού υλικού και πηγών

Αναζήτηση υλικού στο αρχείο Ματσάγγου

Βρέθηκαν συνολικά 188 εγγραφές στο τμήμα του αρχείου που έχει καταγραφεί.

[1] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στις ειδικότητες "Ξυλουργοί - Σιδηρουργοί"   [27/4/1947-11/8/1948]
Κωδικός: 458Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με υπογραφή και "Κινητά Επισήματα του Βασιλείου της Ελλάδος" διαφόρων τιμών.
[2] Μισθολόγιο Υπαλλήλων "Ξυλουργοί - Σιδηρουργοί - Ελαιοχρωματισταί"   [12/8/1948-30/3/1949]
Κωδικός: 729Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ο φάκελος είναι δεμένος εξωτερικά με σχοινί κατά πλάτος. Στο εσωτερικό υπάρχουν "κινητά επισήματα του Βασιλείου της Ελλάδος" διαφόρων τιμών.
[3] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Ξυλουργείον - Μηχανουργείον - Ελαιοχρωματισταί"   [13/7/1950-21/3/1951]
Κωδικός: 459Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με τυποποιημένη μονογραφή ότι έχουν ελεγχθή.
[4] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στις "Σιγαρομηχαναί Α και Β"   [1/9/1951-31/12/1951]
Κωδικός: 557Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με υπογραφή σε κάθε σελίδα (sic. Μ. Γλαμπούρης).
[5] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Πακετάρισμα Α και Β"   [1/9/1951-31/12/1951]
Κωδικός: 516Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με μονογραφή ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, συμπληρωματική κατάσταση με την πρώτη δόση από το Δώρο Χριστουγέννων 1951.
[6] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Αμπαλλάζ - Έξοδα Αυτοκινήτων - Βοηθοί Τμημάτων - Νυκτοφύλακες - Θυρωροί - Κλητήρες - Στρατευμένοι"   [1/9/1951-31/12/1951]
Κωδικός: 475Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με τυποποιημένη μονογραφή ότι έχουν ελεγχθή.
[7] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Μηχανουργείον - Ξυλουργείον - Λιθογραφείον - Ελαιοχρωματισταί"   [1/9/1951-31/12/1951]
Κωδικός: 460Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με τυποποιημένη μονογραφή ότι έχουν ελεγχθή.
[8] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στις "Σιγαρομηχαναί Α και Β"   [1/1/1952-30/4/1952]
Κωδικός: 558Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με υπογραφή σε κάθε σελίδα (sic. Μ. Γλαμπούρης). Επίσης, υπάρχει συμπληρωματική κατάσταση με το δώρο Χριστουγέννων 1951.
[9] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Πακετάρισμα Α και Β"   [1/1/1952-30/4/1952]
Κωδικός: 517Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με μονογραφή ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, συμπληρωματική κατάσταση με το Δώρο Χριστουγέννων 1951 και το Δώρο Πάσχα 1952.
[10] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Έξοδα Αυτοκινήτων - Βοηθοί Τμημάτων - Νυχτοφύλακες - Θυρωροί - Κλητήρες - Στρατευμένοι - Αμπαλλάζ"   [1/1/1952-30/4/1952]
Κωδικός: 476Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, συμπληρωματική κατάσταση με το Δώρο Χριστουγέννων 1951.
[11] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Μηχανουργείον - Ξυλουργείον - Μηχανοστάσιον - (έξοδα κινήσεως) - Λιθογραφείον - Ελαιοχρωματισταί (Συντήρησις Ακινήτων)"   [1/1/1952-30/4/1952]
Κωδικός: 461Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με τυποποιημένη μονογραφή ότι έχουν ελεγχθή.
[12] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Αμπαλλάζ - Έξοδα Αυτοκινήτων - Βοηθοί Τμημάτων - Νυχτοφύλακες - Κλητήρες - Στρατευμένοι"   [1/5/1952-31/8/1952]
Κωδικός: 477Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[13] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στις "Σιγαρομηχαναί Α και Β"   [1/5/1952-31/8/1952]
Κωδικός: 559Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[14] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Πακετάρισμα Α και Β"   [1/5/1952-31/8/1952]
Κωδικός: 518Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με μονογραφή ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[15] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Μηχανουργείον - Ξυλουργείον - Μηχανοστάσιον - Λιθογραφείον - Ελαιοχρωματισταί"   [1/5/1952-31/8/1952]
Κωδικός: 462Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[16] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Πακετάρισμα Α και Β"   [1/9/1952-31/12/1952]
Κωδικός: 519Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[17] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Αμπαλλάζ - Νυχτοφύλακες - Θυρωροί - Κλητήρες - Έξοδα Αυτοκινήτων - Βοηθοί Τμημάτων"   [1/9/1952-31/12/1952]
Κωδικός: 478Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[18] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στις "Σιγαρομηχαναί Α και Β"   [1/9/1952-31/12/1952]
Κωδικός: 560Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[19] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Μηχανουργείον - Ξυλουργείον - Μηχανοστάσιον - Λιθογραφείον - Ελαιοχρωματισταί"   [1/9/1952-31/12/1952]
Κωδικός: 463Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[20] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Μηχανουργείον - Ξυλουργείον - Μηχανοστάσιον - Λιθογραφείον - Ελαιοχρωματισταί"   [1/1/1953-30/4/1953]
Κωδικός: 464Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, συμπληρωματική κατάσταση με το Δώρο Χριστουγέννων 1952.
[21] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Πακετάρισμα Α και Β"   [1/1/1953-30/4/1953]
Κωδικός: 520Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, υπάρχει συμπληρωματική κατάσταση με το δώρο Χριστουγέννων 1952.
[22] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στις "Σιγαρομηχαναί Α και Β"   [1/1/1953-30/4/1953]
Κωδικός: 561Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, υπάρχει συμπληρωματική κατάσταση με το δώρο Χριστουγέννων 1952.
[23] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Αμπαλλάζ - Αυτοκίνητα - Βοηθοί Τμημάτων - Νυχτοφύλακες - Θυρωροί - Κλητήρες"   [1/1/1953-30/4/1953]
Κωδικός: 479Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, συμπληρωματική κατάσταση με το Δώρο Χριστουγέννων 1952.
[24] Βιβλίον Υπερωριών Υπαλλήλων   [1/4/1953-31/12/1956]
Κωδικός: 722Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις Υπερωρίες των Υπαλλήλων της Καπνοβιομηχανίας τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
[25] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Αμπαλλάζ - Αυτοκίνητα - Βοηθοί Τμημάτων - Νυκτοφύλακες - Θυρωροί - Κλητήρες"   [1/5/1953-30/6/1953]
Κωδικός: 480Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, συμπληρωματική κατάσταση με Δώρο Πάσχα 1953.
[26] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στις "Σιγαρομηχαναί Α και Β"   [1/5/1953-30/6/1953]
Κωδικός: 562Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, υπάρχει συμπληρωματική κατάσταση με το δώρο Πάσχα 1953.
[27] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Πακετάρισμα Α και Β"   [1/5/1953-30/6/1953]
Κωδικός: 521Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, υπάρχει συμπληρωματική κατάσταση με το δώρο Πάσχα 1953.
[28] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Μηχανουργείον - Ξυλουργείον - Μηχανοστάσιον - Λιθογραφείον - Ελαιοχρωματισταί"   [1/5/1953-30/6/1953]
Κωδικός: 465Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, συμπληρωματική κατάσταση με το Δώρο Πάσχα 1953.
[29] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Πακετάρισμα Α και Β"   [1/7/1953-30/9/1953]
Κωδικός: 522Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[30] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Αμπαλλάζ - Αυτοκίνητα - Βοηθοί Τμημάτων - Νυκτοφύλακες - Θυρωροί - Κλητήρες"   [1/7/1953-30/9/1953]
Κωδικός: 481Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[31] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στις "Σιγαρομηχαναί Α και Β"   [1/7/1953-30/9/1953]
Κωδικός: 563Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[32] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Μηχανουργείον - Ξυλουργείον - Μηχανοστάσιον - Λιθογραφείον - Ελαιοχρωματιστοί"   [1/7/1953-30/9/1953]
Κωδικός: 466Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[33] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στις "Σιγαρομηχαναί Α και Β"   [1/10/1953-31/12/1953]
Κωδικός: 564Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, υπάρχει συμπληρωματική κατάσταση με το δώρο Χριστουγέννων 1953.
[34] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Αμπαλλάζ - Αυτοκίνητα - Βοηθοί Τμημάτων - Νυκτοφύλακες - Θυρωροί - Κλητήρες - Μαθητευόμενοι"   [1/10/1953-31/12/1953]
Κωδικός: 482Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[35] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Μηχανουργείον - Ξυλουργείον - Μηχανοστάσιον - Λιθογραφείον - Ελαιοχρωματισταί"   [1/10/1953-31/12/1953]
Κωδικός: 467Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[36] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Πακετάρισμα Α και Β"   [1/10/1953-31/12/1953]
Κωδικός: 523Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, υπάρχει συμπληρωματική κατάσταση με το δώρο Χριστουγέννων 1953.
[37] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Μηχανουργείον - Ξυλουργείον - Μηχανοστάσιον - Λιθογραφείον"   [1/1/1954-31/3/1954]
Κωδικός: 468Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[38] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Πακετάρισμα Α και Β"   [1/1/1954-31/3/1954]
Κωδικός: 524Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[39] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Αμπαλλάζ - Αυτοκίνητα - Βοηθοί Τμημάτων - Νυκτοφύλακες - Θυρωροί - Κλητήρες - Μαθητευόμενοι"   [1/1/1954-31/3/1954]
Κωδικός: 483Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[40] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στις "Σιγαρομηχαναί Α και Β"   [1/1/1954-31/3/1954]
Κωδικός: 565Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[41] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Μηχανουργείον - Ξυλουργείον - Μηχανοστάσιον - Λιθογραφείον - Ελαιοχρωματισταί"   [1/4/1954-30/6/1954]
Κωδικός: 469Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, συμπληρωματική κατάσταση με το Δώρο Πάσχα 1954 και με Αναδρομικά Υπαλλήλων.
[42] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Αμπαλλάζ - Αυτοκίνητα - Βοηθοί Τμημάτων - Νυκτοφύλακες - Θυρωροί - Κλητήρες - Μαθητευόμενοι"   [1/4/1954-30/6/1954]
Κωδικός: 484Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, συμπληρωματική κατάσταση με Δώρο Πάσχα 1954 και με Αναδρομικά των Υπαλλήλων.
[43] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στις "Σιγαρομηχαναί Α και Β"   [1/4/1954-30/6/1954]
Κωδικός: 566Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, υπάρχει συμπληρωματική κατάσταση για "Προκαταβολαί" και "Αναδρομικά" των Υπαλλήλων.
[44] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Πακετάρισμα Α και Β"   [1/4/1954-30/6/1954]
Κωδικός: 525Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, υπάρχει συμπληρωματική κατάσταση με το δώρο Πάσχα 1954, και με Αναδρομικά των υπαλλήλων.
[45] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Πακετάρισμα Β"   [1/7/1954-30/9/1954]
Κωδικός: 527Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, υπάρχει συμπληρωματική κατάσταση με "Προκαταβολαί" των υπαλλήλων.
[46] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Μηχανουργείον - Ξυλουργείον - Μηχανοστάσιον - Λιθογραφείον - Ελαιοχρωματισταί"   [1/7/1954-30/9/1954]
Κωδικός: 470Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[47] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Αμπαλλάζ - Αυτοκίνητα - Βοηθοί Τμημάτων - Νυκτοφύλακες - Θυρωροί - Κλητήρες - Μαθητευόμενοι"   [1/7/1954-30/9/1954]
Κωδικός: 485Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[48] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στις "Σιγαρομηχαναί Α (1/7/1954 έως 30/9/1954) και Β (1/7/1954 έως 31/7/1954)   [1/7/1954-30/9/1954]
Κωδικός: 567Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, υπάρχει συμπληρωματική κατάσταση με "Προκαταβολαί" των υπαλλήλων.
[49] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Πακετάρισμα Α"   [1/7/1954-30/9/1954]
Κωδικός: 526Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, υπάρχει συμπληρωματική κατάσταση με "Προκαταβολαί" των υπαλλήλων.
[50] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στις "Σιγαρομηχαναί Β"   [1/8/1954-30/9/1954]
Κωδικός: 568Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, υπάρχει συμπληρωματική κατάστασις με "Προκαταβολαί" των υπαλλήλων.
[51] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Αμπαλλάζ - Αυτοκίνητα - Βοηθοί Τμημάτων - Νυκτοφύλακες - Θυρωροί - Κλητήρες - Μαθητευόμενοι"   [1/10/1954-31/12/1954]
Κωδικός: 486Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Το εξώφυλλο έχει υποστεί φθορές.
[52] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στις "Σιγαρομηχαναί Α και Β"   [1/10/1954-31/12/1954]
Κωδικός: 569Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Κατάσταση εντύπου μέτρια.
[53] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Μηχανουργείον - Ξυλουργείον - Μηχανοστάσιον - Λιθογραφείον - Ελαιοχρωματισταί"   [1/10/1954-31/12/1954]
Κωδικός: 471Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[54] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Πακετάρισμα Α και Β"   [1/10/1954-31/12/1954]
Κωδικός: 528Α (sic. 526A)
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, κατάσταση με "Προκαταβολαί". Πιθανόν, εκ παραδρομής, στο εξώφυλλο γράφεται ο αριθμός "526Α".
[55] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Μηχανουργείον - Ξυλουργείον - Μηχανοστάσιον - Λιθογραφείον - Ελαιοχρωματισταί"   [1/1/1955-31/3/1955]
Κωδικός: 472Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[56] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Πακετάρισμα Α και Β"   [1/1/1955-31/3/1955]
Κωδικός: 529Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, υπάρχει συμπληρωματική κατάσταση με το δώρο Χριστουγέννων 1954. Κατάσταση εντύπου μέτρια.
[57] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στις "Σιγαρομηχαναί Α και Β"   [1/1/1955-31/3/1955]
Κωδικός: 570Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Κατάσταση εντύπου μέτρια. Δυσοσμία χαρτιού και παρουσίαση οξειδώσεων στην αριστερή κάθετη μεριά του εντύπου.
[58] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Αμπαλλάζ - Αυτοκίνητα - Βοηθοί Τμημάτων - Νυκτοφύλακες - Μαθητευόμενοι"   [1/1/1955-31/3/1955]
Κωδικός: 487Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[59] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Πακετάρισμα Α και Β"   [1/4/1955-30/6/1955]
Κωδικός: 530Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, υπάρχει συμπληρωματική κατάσταση με το δώρο Πάσχα 1955.
[60] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στις "Σιγαρομηχαναί Α και Β"   [1/4/1955-30/6/1955]
Κωδικός: 571Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, υπάρχει συμπληρωματική κατάστασις με το δώρο Πάσχα 1955.
[61] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Μηχανουργείον - Ξυλουργείον - Μηχανοστάσιον - Ελαιοχρωματισταί"   [1/4/1955-30/6/1955]
Κωδικός: 473Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[62] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Αμπαλλάζ - Αυτοκίνητα - Νυκτοφύλακες - Βοηθοί - Μαθητευόμενοι - Λιθογραφείον"   [1/4/1955-30/6/1955]
Κωδικός: 488Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[63] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Μηχανουργείον - Ξυλουργείον - Μηχανοστάσιον - Ελαιοχρωματισταί"   [1/7/1955-30/9/1955]
Κωδικός: 474Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[64] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Αμπαλλάζ- Αυοκίνητα - Βοηθοί Τμημάτων - Νυκτοφύλακες - Μαθητευόμενοι - Λιθογραφείον"   [1/7/1955-30/9/1955]
Κωδικός: 489Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[65] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στις "Σιγαρομηχαναί Α και Β"   [1/7/1955-30/9/1955]
Κωδικός: 572Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Το έντυπο αρκετά υγρασιασμένο με έντονη δυσοσμία.
[66] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Πακετάρισμα Α και Β"   [1/7/1955-30/9/1955]
Κωδικός: 531Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[67] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Αμπαλλάζ - Μηχανουργείον - Μηχανοστάσιον - Ελαιοχρωματισταί - Ξυλουργείον - Λιθογραφείον"   [1/10/1955-31/12/1955]
Κωδικός: 491Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[68] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Αυτοκίνητα - Βοηθοί Τμημάτων - Νυκτοφύλακες - Θυρωροί - Κλητήρες"   [1/10/1955-31/12/1955]
Κωδικός: 490Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[69] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Πακετάρισμα Α και Β"   [1/10/1955-31/12/1955]
Κωδικός: 532Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[70] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στις "Σιγαρομηχαναί"   [1/10/1955-31/12/1955]
Κωδικός: 573Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Το εξώφυλλο, ελαφρώς, σκισμένο.
[71] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στις "Σιγαρομηχαναί"   [1/1/1956-31/3/1956]
Κωδικός: 574Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[72] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Ξυλουργείον - Μηχανουργείον - Μηχανοστάσιον - Λιθογραφείον - Αμπαλλάζ - Αυτοκίνητα - Βοηθοί Τμημάτων - Νυκτοφύλακες - Ελαιοχρωματισταί - Μαθητευόμενοι"   [1/1/1956-31/3/1956]
Κωδικός: 492Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[73] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Ξυλουργείον - Μηχανουργείον - Μηχανοστάσιον - Αμπαλλάζ - Αυτοκίνητα - Βοηθοί Τμημάτων - Νυκτοφύλακες - Μαθητευόμενοι - Λιθογραφείον"   [1/4/1956-30/6/1956]
Κωδικός: 493Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, συμπληρωματική κατάσταση με αναδρομικά των υπαλλήλων.
[74] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στις "Σιγαρομηχαναί"   [1/4/1956-30/6/1956]
Κωδικός: 575Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[75] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Πακετάρισμα Α και Β"   [1/4/1956-30/6/1956]
Κωδικός: 534Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, υπάρχει συμπληρωματική κατάσταση με το δώρο Πάσχα 1956, καθώς και αναδρομικά των υπαλλήλων.
[76] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα "Μικρά Τμήματα"   [1/7/1956-30/9/1956]
Κωδικός: 494Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Έντονη δυσοσμία.
[77] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Πακετάρισμα Α και Β"   [1/7/1956-30/9/1956]
Κωδικός: 535Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Κατάσταση εντύπου μέτρια. Οξείδωση στα εξώφυλλα.
[78] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στις "Σιγαρομηχαναί"   [1/7/1956-30/9/1956]
Κωδικός: 576Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[79] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Πακετάρισμα Α και Β"   [1/10/1956-31/12/1956]
Κωδικός: 536Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεχγθή από επιτροπή. Κατάσταση εντύπου μέτρια. Εμφάνιση μυκητών στα εξώφυλλα.
[80] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στις "Σιγαρομηχαναί"   [1/10/1956-31/12/1956]
Κωδικός: 577Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Στο εξώφυλλο υπάρχει η σφραγίδα και η μονογραφή του δικηγόρου, Ιωάν. Διομήδη, εν Βόλω.
[81] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα "Μικρά Τμήματα"   [1/10/1956-31/12/1956]
Κωδικός: 495Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Έντονη δυσοσμία.
[82] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Πακετάρισμα Α και Β"   [1/1/1957-31/3/1957]
Κωδικός: 537Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.Επίσης,υπάρχει συμπληρωματική κατάσταση με το δώρο Χριστουγέννων 1956.Κατάσταση εντύπου μέτρια.Έντονη δυσοσμία.
[83] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στις "Σιγαρομηχαναί"   [2/1/1957-31/3/1957]
Κωδικός: 578Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[84] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα "Μικρά Τμήματα"   [2/1/1957-27/3/1957]
Κωδικός: 496Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Έντονη δυσοσμία.
[85] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στις "Σιγαρομηχαναί"   [1/4/1957-30/6/1957]
Κωδικός: 579Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Συμπληρωματική κατάστασις με το δώρο Πάσχα 1957. Δυσοσμία μούχλας.
[86] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Πακετάρισμα Α και Β"   [1/4/1957-30/6/1957]
Κωδικός: 538Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, υπάρχει συμπληρωματική κατάσταση με το δώρο Πάσχα 1957.
[87] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα "Μικρά Τμήματα"   [1/4/1957-30/6/1957]
Κωδικός: 497Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[88] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Πακετάρισμα Α και Β"   [1/7/1957-30/9/1957]
Κωδικός: 539Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Κατάσταση εντύπου μέτρια. Εμφανή σημάδια οξείδωσης. Αποκοπή μέρος του εντύπου από τη βιβλιοδεσία.
[89] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στις "Σιγαρομηχαναί"   [1/7/1957-30/9/1957]
Κωδικός: 580Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Κατάσταση εντύπου μέτρια. Στο εξώφυλλο έχουν δημιουργηθεί μικροοργανισμοί, σα μύκητες.
[90] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα "Μικρά Τμήματα"   [1/7/1957-30/9/1957]
Κωδικός: 498Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[91] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στις "Σιγανομηχαναί"   [1/10/1957-31/12/1957]
Κωδικός: 581Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, υπάρχει συμπληρωματική κατάστασις με Αναδρομικά των υπαλλήλων.
[92] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Αμπαλλάζ - Μηχανουργείον - Ξυλουργείον - Μηχανοστάσιον - Αυτοκίνητα - Βοηθοί Τμημάτων - Νυκτοφύλακες - Θυρωροί - Κλητήρες - Μαθητευόμενοι - Λιθογραφείον - Επιδοτούμενοι"   [1/10/1957-31/12/1957]
Κωδικός: 499Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[93] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Πακετάρισμα Α και Β"   [1/10/1957-31/12/1957]
Κωδικός: 540Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, υπάρχει συμπληρωματική κατάσταση με "Αναδρομικά" των υπαλλήλων. Κατάσταση εντύπου μέτρια.
[94] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Αμπαλλάζ - Μηχανουργείον - Ξυλουργείον - Μηχανοστάσιον - Αυτοκίνητα - Βοηθοί Τμημάτων - Νυκτοφύλακες - Θυρωροί - Κλητήρες - Μαθητευόμενοι - Λιθογραφείον - Επιδοτούμενοι"   [1/1/1958-31/3/1958]
Κωδικός: 500Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, συμπληρωματική κατάσταση με το Δώρο Χριστουγέννων 1957.
[95] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στις "Σιγαρομηχαναί"   [1/1/1958-31/3/1958]
Κωδικός: 582Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.Κατάσταση εντύπου μέτρια.Το εξώφυλλο έχει παρουσιάσει διχρωμία,λόγω πιθανής έκθεσής του,σε φωτεινό μέρος.
[96] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Κυτιοποιΐα - Ταινίαι - Λαιμοί"   [1/1/1958-31/3/1958]
Κωδικός: 442Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, συμπληρωματική κατάσταση με το Δώρο Χριστουγέννων 1957.
[97] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Πακετάρισμα Α και Β"   [1/1/1958-31/3/1958]
Κωδικός: 541Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, υπάρχει συμπληρωματική κατάσταση με το δώρο Χριστουγέννων 1957.
[98] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στις "Σιγαρομηχαναί"   [1/4/1958-30/6/1958]
Κωδικός: 583Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Συμπληρωματική κατάστασις με το δώρο Πάσχα 1958. Στο εξώφυλλο λανθάνει η σφραγίδα του Ιωάν. Διομήδη.
[99] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Αμπαλλάζ - Μηχανουργείον - Ξυλουργείον - Μηχανοστάσιον - Αυτοκίνητα - Βοηθοί Τμημάτων - Νυκτοφύλακες - Θυρωροί - Κλητήρες - Μαθητευόμενοι - Λιθογραφείον - Επιδοτούμενοι"   [1/4/1958-30/6/1958]
Κωδικός: 501Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, συμπληρωματική κατάσταση με το Δώρο Πάσχα 1958.
[100] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Πακετάρισμα"   [1/4/1958-30/6/1958]
Κωδικός: 542Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, υπάρχει συμπληρωματική κατάσταση με το δώρο Πάσχα 1958.
[101] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Κυτιοποιΐα - Ταινίαι - Λαιμοί"   [1/4/1958-30/6/1958]
Κωδικός: 443Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, συμπληρωματική κατάσταση με το Δώρο Πάσχα 1958. Έντονη δυσοσμία.
[102] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Αμπαλλάζ - Μηχανουργείον - Μηχανοστάσιον - Ξυλουργείον - Αυτοκίνητα - Βοηθοί Τμημάτων - Νυκτοφύλακες - Θυρωροί - Κλητήρες - Μαθητευόμενοι - Λιθογραφείον - Επιδοτούμενοι"   [1/7/1958-30/9/1958]
Κωδικός: 502Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[103] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Κυτιοποιΐα - Ταινίαι - Λαιμοί"   [1/7/1958-30/9/1958]
Κωδικός: 444Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[104] Μισθολόγιο Υπαλληλων στο "Πακετάρισμα"   [1/7/1958-30/9/1958]
Κωδικός: 543Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[105] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στις "Σιγαρομηχαναί"   [1/7/1958-30/9/1958]
Κωδικός: 584Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Κατάσταση εντύπου μέτρια. Έντονη δυσοσμία μούχλας.
[106] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Πακετάρισμα"   [1/10/1958-31/12/1958]
Κωδικός: 544Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, υπάρχει συμπληρωματική κατάσταση με το δώρο Χριστουγέννων 1958.
[107] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Κυτιοποιΐα - Ταινίαι - Λαιμοί"   [1/10/1958-31/12/1958]
Κωδικός: 445Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, συμπληρωματική κατάσταση με το Δώρο Χριστουγέννων 1958.
[108] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Μηχανοστάσιον - Μηχανουργείον - Ξυλουργείον - Λιθογραφείον - Αμπαλλάζ - Αυτοκίνητα - Βοηθοί - Μαθητευόμενοι - Επιδοτούμενοι"   [1/10/1958-31/12/1958]
Κωδικός: 503Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, συμπληρωματική κατάσταση με το Δώρο Χριστουγέννων 1958.
[109] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στις "Σιγαρομηχαναί"   [1/10/1958-31/12/1958]
Κωδικός: 585Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.Υπάρχει συμπληρωματική κατάστασις με το δώρο Χριστουγέννων 1958. Κατάσταση εντύπου μέτρια με υποκίτρινα σημεία.
[110] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα "Μικρά Τμήματα"   [1/1/1959-31/3/1959]
Κωδικός: 504Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Έντονη δυσοσμία.
[111] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στις "Σιγαρομηχαναί"   [1/1/1959-31/3/1959]
Κωδικός: 586Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Στο εξώφυλλο υπάρχει κυκλική σφραγίδα και μονογραφή του δικηγόρου, εν Βόλω, Ιωάν. Διομήδη.
[112] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Κυτιοποιΐα - Ταινίαι - Λαιμοί"   [1/1/1959-31/3/1959]
Κωδικός: 446Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[113] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Πακετάρισμα"   [1/1/1959-31/3/1959]
Κωδικός: 545Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[114] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Πακετάρισμα"   [1/4/1959-30/6/1959]
Κωδικός: 546Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, υπάρχει συμπληρωματική κατάσταση με το δώρο Πάσχα 1959. Κατάσταση εντύπου μέτρια. Έντονη δυσοσμία.
[115] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Κυτιοποιΐα - Ταινίαι - Λαιμοί"   [1/4/1959-30/6/1959]
Κωδικός: 447Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, συμπληρωματική κατάσταση με το Δώρο Πάσχα 1959.
[116] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Μηχανουργείον - Μηχανοστάσιον - Ξυλουργείον - Αμπαλλάζ - Λιθογραφείον - Μαθητευόμενοι - Βοηθοί Τμημάτων - Αυτοκίνητα - Επιδοτούμενοι"   [1/4/1959-30/6/1959]
Κωδικός: 505Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, συμπληρωματική κατάσταση με το Δώρο Πάσχα 1959.
[117] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στις "Σιγαρομηχαναί"   [1/4/1959-30/6/1959]
Κωδικός: 587Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.Επίσης υπάρχει συμπληρωματική κατάστασις με το δώρο Πάσχα 1959.Το εσωτερικό των εξωφύλλων έχει υδατογράφημα της βιομηχανίας
[118] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στις "Σιγαρομηχαναί"   [1/7/1959-30/9/1959]
Κωδικός: 588Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[119] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Κυτιοποιΐα - Ταινίαι - Λαιμοί"   [1/7/1959-30/9/1959]
Κωδικός: 448Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[120] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Μηχανουργείον - Μηχανοστάσιον - Ξυλουργείον - Αμπαλλάζ - Βοηθοί Τμημάτων - Αυτοκίνητα - Λιθογραφείον - Επιδοτούμενοι"   [1/7/1959-30/9/1959]
Κωδικός: 506Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[121] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Πακετάρισμα"   [1/7/1959-30/9/1959]
Κωδικός: 547Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Κατάσταση εντύπου μέτρια. Τσάκιση στην κάτω αριστερή γωνία και σημάδια μούχλας στο εσωτερικό των εξωφύλλων.
[122] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Κυτιοποιΐα - Ταινίαι - Λαιμοί"   [1/10/1959-31/12/1959]
Κωδικός: 449Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, συμπληρωματική κατάσταση με το Δώρο Χριστουγέννων 1959 και Αναδρομικά Υπαλλήλων.
[123] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Πακετάρισμα"   [1/10/1959-31/12/1959]
Κωδικός: 548Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, υπάρχει συμπληρωματική κατάσταση με το δώρο Χριστουγέννων 1959, και τα αναδρομικά των υπαλλήλων.
[124] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στις "Σιγαρομηχαναί"   [1/10/1959-31/12/1959]
Κωδικός: 589Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.Επίσης υπάρχει συμπληρωματική κατάστασις με το δώρο Χριστουγέννων 1959, και κατάστασις με Αναδρομικά Εργατών.
[125] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Μηχανουργείον - Μηχανοστάσιον - Αυτοκίνητα - Αμπαλλάζ - Ξυλουργείον - Βοηθοί Τμημάτων - Λιθογραφείον - Επιδοτούμενοι"   [1/10/1959-31/12/1959]
Κωδικός: 507Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, συμπληρωματική κατάσταση με το Δώρο Χριστουγέννων 1959. Έντονη δυσοσμία.
[126] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στις "Σιγαρομηχαναί"   [1/1/1960-31/3/1960]
Κωδικός: 590Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή, οι οποίες ξεκινάνε ανάποδα, δηλαδή από τον Μάρτη.
[127] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Κυτιοποιείον - Λαμοί - Ταινίαι"   [1/1/1960-31/3/1960]
Κωδικός: 450Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[128] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Λιθογραφείον - Βοηθοί Τμημάτων - Μηχανοστάσιον - Αυτοκίνητα - Ξυλουργείον - Μηχανουργείον - Αμπαλλάζ - Επιδοτούμενοι"   [1/1/1960-31/3/1960]
Κωδικός: 508Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[129] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Πακετάρισμα"   [1/1/1960-31/3/1960]
Κωδικός: 549Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή, αλλά με αντίστροφη φορά, δηλαδή αναφέρεται πρώτα στα στοιχεία του Μαρτίου και τελειώνει με τον Ιανουάριο.
[130] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Κυτιοποιείον - Λαιμοί - Ταινίαι"   [1/4/1960-30/6/1960]
Κωδικός: 451Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, συμπληρωματικοί κατάσταση με το Δώρο Πάσχα 1960.
[131] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Πακετάρισμα"   [1/4/1960-30/6/1960]
Κωδικός: 550Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, υπάρχει συμπληρωματική κατάσταση με το δώρο Πάσχα 1960.
[132] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα "Μικρά Τμήματα"   [1/4/1960-30/6/1960]
Κωδικός: 509Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, συμπληρωματική κατάσταση με το Δώρο Πάσχα 1960.
[133] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στις "Σιγαρομηχαναί"   [1/4/1960-30/6/1960]
Κωδικός: 591Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, υπάρχει συμπληρωματική κατάστασις με το δώρο του Πάσχα 1960.
[134] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Πακετάρισμα"   [1/7/1960-30/9/1960]
Κωδικός: 551Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, υπάρχει κατάσταση με "Αναδρομική Αύξησις" των υπαλλήλων.
[135] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Κυτιοποιείον - Λαιμοί - Ταινίαι"   [1/7/1960-30/9/1960]
Κωδικός: 452Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[136] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα "Μικρά Τμήματα"   [1/7/1960-30/9/1960]
Κωδικός: 510Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, συμπληρωματική κατάσταση με Αναδρομική Αύξηση των Υπαλλήλων.
[137] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στις "Σιγαρομηχαναί"   [1/7/1960-30/9/1960]
Κωδικός: 592Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, υπάρχει συμπληρωματική κατάστασις με την Αναδρομική Προσαύξηση ανά φύλο των υπαλλήλων.
[138] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα "Μικρά Τμήματα"   [1/10/1960-31/12/1960]
Κωδικός: 511Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, συμπληρωματική κατάσταση με Δώρο Χριστουγέννων 1960.
[139] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Κυτιοποιείον"   [1/10/1960-31/12/1960]
Κωδικός: 453Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, συμπληρωματική κατάσταση με το Δώρο Χριστουγέννων 1960".
[140] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στις "Σιγαρομηχαναί"   [1/10/1960-31/12/1960]
Κωδικός: 593Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, υπάρχει συμπληρωματική κατάστασις με το δώρο Χριστουγέννων 1960. Κατάσταση εντύπου μέτρια.
[141] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Πακετάρισμα"   [1/10/1960-31/12/1960]
Κωδικός: 552Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, υπάρχει συμπληρωματική κατάσταση με το δώρο Χριστουγέννων 1960.
[142] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Κυτιοποιείον"   [1/1/1961-31/3/1961]
Κωδικός: 454Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[143] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα "Μικρά Τμήματα"   [1/1/1961-31/3/1961]
Κωδικός: 512Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, συμπληρωματική κατάσταση με τα Έξοδα Διοικήσεως και Διαχειρίσεως.
[144] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Πακετάρισμα"   [1/1/1961-31/3/1961]
Κωδικός: 553Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[145] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στις "Σιγαρομηχαναί"   [1/1/1961-31/3/1961]
Κωδικός: 594Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[146] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Πακετάρισμα"   [1/4/1961-30/6/1961]
Κωδικός: 554Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, υπάρχει κατάσταση με το δώρο Πάσχα 1961. Στα εξώφυλλα διακρίνεται υδατογράφημα της καπνοβιομηχανίας.
[147] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στις "Σιγαρομηχαναί"   [1/4/1961-30/6/1961]
Κωδικός: 595Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Κατάσταση εντύπου μέτρια. Χαρτί υποκίτρινο σε αρκετά σημεία.
[148] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Κυτιοποιείον"   [1/4/1961-30/6/1961]
Κωδικός: 455Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, συμπληρωματική κατάσταση με το Δώρο Πάσχα 1961.
[149] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στην επεξεργασία Καπνών και στα Χαρμάνια   [1/4/1961-30/6/1961]
Κωδικός: 598Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, υπάρχει συμπληρωματική κατάστασις με το δώρο Πάσχα 1961.
[150] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα "Μικρά Τμήματα"   [1/4/1961-30/6/1961]
Κωδικός: 513Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, συμπληρωματική κατάσταση με το Δώρο Πάσχα 1961 και με Αναδρομική Αύξηση.
[151] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Κυτιοποιείον"   [1/7/1961-30/9/1961]
Κωδικός: 456Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[152] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στην επεξεργασία Καπνών και στα Χαρμάνια   [1/7/1961-30/9/1961]
Κωδικός: 599Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[153] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στις "Σιγαρομηχαναί"   [1/7/1961-30/9/1961]
Κωδικός: 596Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[154] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Πακετάρισμα"   [1/7/1961-30/9/1961]
Κωδικός: 555Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Στην προτελευταία σελίδα υπάρχει λάθος: αντί να γράφεται ο μήνας "Σεπτέμβριος", γράφεται ο "Δεκέμβριος".
[155] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα "Μικρά Τμήματα"   [1/7/1961-30/9/1961]
Κωδικός: 514Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[156] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Μηχανουργείον - Λιθογραφείον - Ξυλουργείον - Αμπαλλάζ - Βοηθητικαί Υπηρεσίαι - Καθαρίστριαι Γραφείων - Επιδοτούμενοι"   [1/10/1961-31/12/1961]
Κωδικός: 515Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων στα συγκεκριμένα τμήματα και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, συμπληρωματική κατάσταση με το Δώρο Χριστουγέννων 1961.
[157] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Κυτιοποιείον"   [1/10/1961-31/12/1961]
Κωδικός: 457Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, συμπληρωματική κατάσταση με το Δώρο Χριστουγέννων 1961.
[158] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Πακετάρισμα"   [1/10/1961-31/12/1961]
Κωδικός: 556Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, υπάρχει συμπληρωματική κατάσταση με το δώρο Χριστουγέννων 1961.
[159] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στην επεξεργασία Καπνών και στα Χαρμάνια   [1/10/1961-31/12/1961]
Κωδικός: 600Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, υπάρχει συμπληρωματική κατάστασις με το δώρο Χριστουγέννων 1961.
[160] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στις "Σιγαρομηχαναί"   [1/10/1961-31/12/1961]
Κωδικός: 597Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, υπάρχει συμπληρωματική κατάστασις με το δώρο Χριστουγέννων 1961. Κατάσταση εντύπου μέτρια.
[161] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στην επεξεργασία Καπνών και στα Χαρμάνια   [1/1/1962-31/3/1962]
Κωδικός: 601Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, υπάρχει συμπληρωματική κατάστασις δώρου Χριστουγέννων 1961.
[162] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στην επεξεργασία Καπνών και στα Χαρμάνια   [1/4/1962-30/6/1962]
Κωδικός: 602Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Στο εξώφυλλο αναφέρεται ο τίτλος "ΤΟΓΚΑ - ΧΑΡΜΑΝΙΑ".
[163] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στην επεξεργασία Καπνών και στα Χαρμάνια   [1/7/1962-30/9/1962]
Κωδικός: 603Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[164] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στην επεξεργασία Καπνών και στα Χαρμάνια   [1/10/1962-31/12/1962]
Κωδικός: 604Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, υπάρχει συμπληρωματική κατάστασις με το δώρο Χριστουγέννων 1962.
[165] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στην επεξεργασία Καπνών και στα Χαρμάνια   [1/1/1963-31/3/1963]
Κωδικός: 605Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[166] Αναδρομικά Υπαλλήλων   [1/1/1963-24/7/1963]
Κωδικός: 724Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αναδρομικές αποδοχές των υπαλλήλων της καπνοβιομηχανίας, ανά τμήμα.
[167] Αναδρομική Αύξησις των Υπαλλήλων   [1/1/1964-30/4/1964]
Κωδικός: 723Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αναδρομικές αυξήσεις των υπαλλήλων της καπνοβιομηχανίας τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Επίσης, συμπληρωματική κατάσταση με το Δώρο του Πάσχα 1964.
[168] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Πακετάρισμα"   [1/1/1967-31/3/1967]
Κωδικός: 725Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή. Επίσης, συμπληρωματική κατάσταση με αναδρομική αύξηση αποδοχών των υπαλλήλων.
[169] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Πακετάρισμα"   [1/4/1967-30/6/1967]
Κωδικός: 726Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[170] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα "Μικρά Τμήματα"   [1/4/1967-30/6/1967]
Κωδικός: 728Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[171] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Χαρμάνια - Συντήρησις - Επεξεργασία"   [1/4/1967-30/6/1967]
Κωδικός: 727Α
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[172] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Κυτιοποιείον - Ταινιάρισμα"   [1/7/1967-30/9/1967]
Κωδικός: 736
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και στα συγκεκριμένα τμήματα της καπνοβιομηχανίας, και με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[173] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Πακετάρισμα"   [1/7/1967-30/9/1967]
Κωδικός: 732
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[174] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Ξυλουργείον - Βοηθητικαί Υπηρεσίαι - Αυτοκίνητα - Αμπαλλάζ - Λιθογραφείον - Μηχανουργείον - Επιδοτούμενοι - Καθαρίστριαι - Ηλεκτροτεχνήται"   [1/7/1967-30/9/1967]
Κωδικός: 738
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και στα συγκεκριμένα τμήματα της καπνοβιομηχανίας, και με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[175] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Χαρμάνια - Συντήρησις Καπνών - Επεξεργασία Καπνών"   [1/7/1967-30/9/1967]
Κωδικός: 731
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και στα συγκεκριμένα τμήματα, και με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[176] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Σιγαρομηχαναί - Δεματοποίησις - Κοπή"   [1/7/1967-30/9/1967]
Κωδικός: 734
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και στα συγκεκριμένα τμήματα της καπνοβιομηχανίας, και με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[177] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Ξυλουργείον - Βοηθητικαί Υπηρεσίαι - Αυτοκίνητα - Αμπαλλάζ - Λιθογραφείον - Μηχανουργείον - Επιδοτούμενοι - Καθαρίστριαι - Ηλεκτροτεχνήται"   [1/10/1967-31/12/1967]
Κωδικός: 739
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και στα συγκεκριμένα τμήματα της καπνοβιομηχανίας, και με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[178] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Κυτιοποιείον - Ταινιάρισμα"   [1/10/1967-31/12/1967]
Κωδικός: 737
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και στα συγκεκριμένα τμήματα της καπνοβιομηχανίας, και με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[179] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Σιγαρομηχαναί - Δεματοποίησις - Κοπή"   [1/10/1967-31/12/1967]
Κωδικός: 735
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και στα συγκεκριμένα τμήματα της καπνοβιομηχανίας, και με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[180] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στο "Πακετάρισμα"   [1/10/1967-31/12/1967]
Κωδικός: 733
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[181] Μισθολόγιο Υπαλλήλων στα τμήματα "Χαρμάνια - Επεξεργασία Καπνών - Συντήρησις Καπνών"   [1/10/1967-31/12/1967]
Κωδικός: 730
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και στα συγκεκριμένα τμήματα, και με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[182] Κατάσταση Παραλαβής Δώρου Χριστουγέννων του 1967, Νέου Έτους 1968, όλων των τμημάτων   [24/12/1967-25/12/1967]
Κωδικός: 740
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές των υπαλλήλων όλων των τμημάτων της καπνοβιομηχανίας, για το Δώρο Χριστουγέννων το 1967, και με σφραγίδα ότι ελέγχθηκε από επιτροπή.
[183] Καταστάσεις Ημερομισθίων Μηνός Ιανουαρίου   [1/1/1968-31/1/1968]
Κωδικός: 741
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
Περιγραφή: Περιέχει λίστες με τις αποδοχές και τις κρατήσεις των υπαλλήλων για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, σε όλα τα τμήματα της καπνοβιομηχανίας, και με σφραγίδα ότι έχουν ελεγχθή από επιτροπή.
[184] Κατάστασις Εισφορών υπέρ Ι.Κ.Α. Υπαλλήλων και Υπηρετικού Προσωπικού   [1/3/1971-31/7/1972]
Κωδικός: 908Α
Περιλαμβάνει: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Περιγραφή: Περιέχει λογιστικές πράξεις και για αναδρομικά των υπαλλήλων.
[185] Συγκεντρωτιική Κατάστασις Εισφορών Ι.Κ.Α.   [1/3/1971-30/4/1972]
Κωδικός: 907Α
Περιλαμβάνει: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Περιγραφή: Περίεχει λογιστικές πράξεις και για το δώρο του πάσχα 1971 (28/12/1970 μέχρι 11/4/1971).
[186] Κατάστασις Εισφορών υπέρ Ι.Κ.Α. Αναδρομική Διαφορά Αποδοχών   [1/3/1972-30/4/1972]
Κωδικός: Δεν έχει
Περιλαμβάνει: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Περιγραφή: Περιέχει λογιστικές πράξεις ανά τμήμα.
[187] Κατάστασις Εισφορών υπέρ Ι.Κ.Α. ανά Τμήμα   [1/5/1972-31/5/1972]
Κωδικός: Δεν έχει
Περιλαμβάνει: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Περιγραφή: Περιέχει λογιστικές πράξεις ανά τμήμα.
[188] Κατάστασις Εισφορών υπέρ Ι.Κ.Α. Υπαλλήλων και Υπηρετικού Προσωπικού   [1/8/1972-31/12/1973]
Κωδικός: Δεν έχει
Περιλαμβάνει: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Περιγραφή: Περιέχει λογιστικές πράξεις και για αναδρομικά των υπαλλήλων.