Πληροφορίες για το προσωπικό, τη χρηματοδότηση και τις σχέσεις με άλλους φορείς

Χρηματοδότηση

Το ερευνητικό πρόγραμμα Η συγκρότηση των εργατικών στρωμάτων στον Βόλο, 1880-1960 χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Πυθαγόρα ΙΙ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατηγορίας πράξης 2.2.3στ «Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα Πανεπιστήμια».

[.jpg, 41kB]
Αφίσα των εγκαταστάσεων του εργοστασίου Ματσάγγου.
Αρχείο ΔΗ.Κ.Ι..

ΕΠΕΑΕΚ