Αναζήτηση αρχειακού υλικού και πηγών

Αναζήτηση αρχείων που αφορούν το εργατικό κίνημα στον Βόλο

Βρέθηκαν συνολικά 169 εγγραφές.

[1] Δημοτολόγιο Δήμου Παγασών   [1885-1916]
Πληρότητα: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ
Κατάσταση: ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μέγεθος: 1 Τόμος
Βρίσκεται στο: ΔΗΚΙ, Βόλος
Σχόλια: Από τα πρώτα βιβλία δημοτολογίου του Δήμου Παγασών που έχουν βρεθεί, με στοιχεία από το 1885. Στη συνέχεια έχουμε για το έτος 1887 και ακολουθούν ετήσιες καταγραφές. Πολύτιμο αρχείο δημογραφικού χαρακτήρα, καθώς περιλαμβάνει τα ονόματα δημοτών (οικογένειες), την ηλικία, τον τόπο γέννησης, το επάγγελμα, το θρήσκευμα. Είναι σχετικά καλά ενημερωμένο.
[2] Δημοτολόγιο Δήμου Παγασών   [1885-1916]
Πληρότητα: ΑΡΧΕΙΟ
Κατάσταση: ΠΟΛΥ ΚΑΚΗ
Μέγεθος: 1 βιβλίο
Βρίσκεται στο: ΔΗΚΙ, Βόλος
Σχόλια: Πολύ σημαντικό αρχείο από δημογραφική πλευράς. Πρόκειται για βιβλίο που έχει αντιγραφεί λόγω φθοράς του παλιού βιβλίου, δίνει "ποιοτικά" δημογραφικά στοιχεία.
[3] Εταιρεία Σιδηρόδρομου Θεσσαλίας   [1890-1953]
Πληρότητα: ΑΡΧΕΙΟ
Κατάσταση: ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 6 κούτες
Βρίσκεται στο: ΔΗΚΙ, Βόλος
Σχόλια: Το αρχείο είναι σε φωτοτυπίες. Τα έγγραφα κατά κανόνα δεν βρίσκονται σε χρονολογική σειρά ακόμη και μέσα στην ίδια κούτα παρόλο που μπορεί να υπάρχουν κάποιες χρονολογικές συνέχειες, μπορεί να βρει κανείς έγγραφα που απέχουν ακόμη και δεκαετίες το ένα από το άλλο και θεματικά είναι άσχετα μεταξύ τους.
[4] Βιβλία Γεννήσεων και Βαφτίσεων της Ενορίας Μεταμόρφωσης   [1912-0]
Πληρότητα: ΑΡΧΕΙΟ
Κατάσταση: ΚΑΚΗ
Περιλαμβάνει: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μέγεθος: Βιβλία
Βρίσκεται στο: ΕΑ-Μ, Βόλος
Σχόλια: Περιλαμβάνει τις ημερομηνίες γεννήσεων και βαπτίσεων των νέων ενοριτών, τα ονόματά τους, τα ονόματα των γονέων τους, το όνομα και το επάγγελμα του/ της αναδόχου, τον τόπο τελέσεως της βάφτισης, το όνομα του ιερέα.
[5] Βιβλία Θανάτων της Ενορίας Μεταμορφώσεως   [1913-0]
Πληρότητα: ΑΡΧΕΙΟ
Κατάσταση: ΚΑΚΗ
Περιλαμβάνει: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μέγεθος: Βιβλία
Βρίσκεται στο: ΕΑ-Μ, Βόλος
Σχόλια: Περιλαμβάνει ημερομηνίες θανάτου και κηδείας των ενοριτών, όνομα, πατρίδα, ηλικία, επάγγελμα (όχι πάντα) οικογενειακή κατάσταση του νεκρού και το όνομα του ιερέα.
[6] Αρχείο Ι. Ν. Ενορίας Ανάληψης   [1913-1973]
Πληρότητα: ΑΡΧΕΙΟ
Κατάσταση: ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μέγεθος: βιβλιά, έγγραφα
Βρίσκεται στο: ΕΑ-Α, Βόλος
Σχόλια: Πειλαμβάνει γεννήσεις και βαπτίσεις παιδιών της ενορίας Ανάληψης και δίνει σημαντικά στοιχεία δημογραφικού χαρακτήρα, π.χ. επάγγελμα του αναδόχου, ηλικίες γονέων, κτλ
[7] Βιβλία Γάμων της Ενορίας Αγίου Κωνσταντίνου   [1913-0]
Πληρότητα: ΑΡΧΕΙΟ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μέγεθος: Βιβλίο
Βρίσκεται στο: ΕΑ-Κ, Βόλος
Σχόλια: Περιλαμβάνει ημερομηνίες έκδοσης άδειας και τέλεσης του γάμου, ονόματα, ηλικίες και διαμονή των συζύγων, όνομα και διαμονή του/ της παράνυμφου, όνομα του ιερέα.
[8] Βιβλία Θανάτων της Ενορίας Αγίου Κωνσταντίνου   [1913-0]
Πληρότητα: ΑΡΧΕΙΟ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μέγεθος: Βιβλία
Βρίσκεται στο: ΕΑ-Κ, Βόλος
Σχόλια: Περιλαμβάνει ημερομηνίες θανάτου και κηδείας των ενοριτών, όνομα, πατρίδα, ηλικία, επάγγελμα (όχι πάντα) οικογενειακή κατάσταση του νεκρού και το όνομα του ιερέα.
[9] Βιβλία Γεννήσεων και Βαφτίσεων της Ενορίας Αγίων Θεοδώρων   [1913-0]
Πληρότητα: ΑΡΧΕΙΟ
Κατάσταση: ΠΟΛΥ ΚΑΚΗ
Περιλαμβάνει: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μέγεθος: Βιβλία
Βρίσκεται στο: ΕΑ-Θ,
Σχόλια: Περιλαμβάνει τις ημερομηνίες γεννήσεων και βαπτίσεων των νέων ενοριτών, τα ονόματά τους, τα ονόματα των γονέων τους, το όνομα και το επάγγελμα του/ της αναδόχου, τον τόπο τελέσεως της βάφτισης, το όνομα του ιερέα.
[10] Βιβλία Γάμων της Ενορίας Αγίων Θεοδώρων   [1913-0]
Πληρότητα: ΑΡΧΕΙΟ
Κατάσταση: ΠΟΛΥ ΚΑΚΗ
Περιλαμβάνει: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μέγεθος: Βιβλία
Βρίσκεται στο: ΕΑ-Θ,
Σχόλια: Περιλαμβάνει ημερομηνίες έκδοσης άδειας και τέλεσης του γάμου, ονόματα, ηλικίες και διαμονή των συζύγων, όνομα και διαμονή του/ της παράνυμφου, όνομα του ιερέα. Επίσης σημειώνεται αν πρόκειται για 1ο, 2ο ή 3ο γάμο.
[11] Βιβλία Γεννήσεων και Βαπτίσεων της Ενορίας Ανάληψης   [1913-0]
Πληρότητα: ΑΡΧΕΙΟ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μέγεθος: Βιβλία
Βρίσκεται στο: ΕΑ-Α, Βόλος
Σχόλια: Περιλαμβάνει τις ημερομηνίες γεννήσεων και βαπτίσεων των νέων ενοριτών, τα ονόματά τους, τα ονόματα των γονέων τους, το όνομα και το επάγγελμα του/ της αναδόχου, τον τόπο τελέσεως της βάφτισης, το όνομα του ιερέα.
[12] Βιβλία Γάμων της Ενορίας Μεταμόρφωσης   [1913-0]
Πληρότητα: ΑΡΧΕΙΟ
Κατάσταση: ΠΟΛΥ ΚΑΚΗ
Περιλαμβάνει: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μέγεθος: Βιβλίο
Βρίσκεται στο: ΕΑ-Μ, Βόλος
Σχόλια: Περιλαμβάνει ημερομηνίες έκδοσης άδειας και τέλεσης του γάμου, ονόματα, ηλικίες και διαμονή των συζύγων, όνομα και διαμονή του/ της παράνυμφου, όνομα του ιερέα.
[13] Βιβλία Γεννήσεων και Βαπτίσεων της Ενορίας Αγίου Κωνσταντίνου   [1913-0]
Πληρότητα: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μέγεθος: Βιβλία
Βρίσκεται στο: ΕΑ-Κ, Βόλος
Σχόλια: Περιλαμβάνει τις ημερομηνίες γεννήσεων και βαπτίσεων των νέων ενοριτών, τα ονόματά τους, τα ονόματα των γονέων τους, το όνομα και το επάγγελμα του/ της αναδόχου, τον τόπο τελέσεως της βάφτισης, το όνομα του ιερέα.
[14] Αρχείο Εργοστασίου Πλινθοκεραμοποιΐας Αφών Τσαλαπάτα   [1923-1990]
Πληρότητα: ΑΡΧΕΙΟ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Βρίσκεται στο: ΔΗΚΙ, Βόλος
[15] Οίκος Παπαγεωργίου   [1924-1979]
Πληρότητα: ΑΡΧΕΙΟ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μέγεθος: Μεγάλος αριθμός τόμων
Βρίσκεται στο: ΓΑΚ-Μαγ, Βόλος
Σχόλια: Περιλαμβάνει τόμους με ημερομίσθια εργατριών- τών από το υφαντήριο, το κλωστήριο Καρντέ και ξεχωριστά βιβλία για τις καθαρίστριες του εργοστασίου.
[16] Αρχείο εργοστάσιου Στρυχνόκαρπου-Απολυμαντηρίου   [1934-1977]
Πληρότητα: ΑΡΧΕΙΟ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΤΟΜΙΚOΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Βρίσκεται στο: ΔΗΚΙ, Βόλος
[17] Αρχείο Ηλεκτρικής Εταιρείας Βόλου   [1936-1992]
Πληρότητα: ΑΡΧΕΙΟ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΤΟΜΙΚOΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Βρίσκεται στο: ΔΗΚΙ, Βόλος
[18] Εταιρεία Γραφικών Τεχνών Σώμογλου- Αντωνίου   [1937-1942]
Πληρότητα: ΑΡΧΕΙΟ
Κατάσταση: ΑΓΝΩΣΤΗ
Βρίσκεται στο: ΓΑΚ-Μαγ, Βόλος
[19] Ποτοποιία Σπυρ. & Αθαν. Ψιώτα   [1939-1989]
Πληρότητα: ΑΡΧΕΙΟ
Κατάσταση: ΑΓΝΩΣΤΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Βρίσκεται στο: ΓΑΚ-Μαγ, Βόλος
[20] Αρχείο Διεύθυνσης Βιομηχανίας   [1945-1962]
Πληρότητα: ΣΥΛΛΟΓΗ
Κατάσταση: ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 5 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΓΑΚ-Μαγ, Βόλος
[21] Εθνικός Σύλλογος Μεταφορέων ζώων εμπορίου Βόλου   [1947-1972]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Μέγεθος: 2 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[22] Σύλλογος Τεχνιτών Τυροκόμων Βόλου   [1947-1957]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 2 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[23] Εργατικό Κέντρο Βόλου   [1947-1986]
Πληρότητα: ΑΡΧΕΙΟ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[24] Σύνδεσμος Εργατουπαλλήλων Αυτοκινητιστών   [1948-1968]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 3 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[25] Ομόρυθμος Εταιρεία "Ιωάννης Ματσάγγος και Σία"- Βόλος.   [1949-1950]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΙΑΕΤΕ, Αθήνα
[26] Εταιρεία Τσιμπούκη   [1950-1980]
Πληρότητα: ΑΡΧΕΙΟ
Κατάσταση: ΑΓΝΩΣΤΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Βρίσκεται στο: ΓΑΚ-Μαγ, Βόλος
[27] Αρχείο Βιομηχανίας βάμβακος ’γγελος Αδαμόπουλος Α.Ε.   [1950-1987]
Πληρότητα: ΑΡΧΕΙΟ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΤΟΜΙΚOΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Βρίσκεται στο: ΔΗΚΙ, Βόλος
[28] Σύλλογος Εργατοτεχνιτών Κεραμοποιών, Αγγειοπλαστών και Συναφών Επαγγελμάτων   [1950-1980]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 2 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[29] Μεταλλουργία Παπαρρήγα   [1951-1981]
Πληρότητα: ΑΡΧΕΙΟ
Κατάσταση: ΑΓΝΩΣΤΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 4 φάκελοι και 1 βιβλίο
Βρίσκεται στο: ΔΗΚΙ, Βόλος
Σχόλια: Οι φάκελοι περιλαμβάνουν αιτήσεις, αλληλογραφία, έντυπα, δηλώσεις. Το βιβλίο περιέχει έγγραφα ισολογισμού (1968- 1981).
[30] Ένωση Εργατών Φορτοεκφορτωτών Λιμένα Βόλου   [1951-1967]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 3 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[31] Ένωση Μηχανοσιδηρουργών Βόλου   [1951-1965]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 3 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[32] Σύλλογος Μεταλλωρύχων Ερετρίας   [1952-1981]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 2 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[33] Ένωση Φορτοεκφορτωτών Λιμένα Αγριάς   [1952-1969]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 2 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[34] Συλλογος Εργαζομενων Καπνοβιομηχανιας Βόλου   [1952-1966]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 3 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[35] Σύλλογος Εργαζομένων Καπνοβιομηχανιών Βόλου   [1952-1966]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΑΓΝΩΣΤΗ
Μέγεθος: 3 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[36] Ένωσις Εργατών κατασκευής μωσαικών πλακών και Τεχνιτών μαρμάρων Βόλου   [1952-1972]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος, 1 κούτα
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[37] Σύλλογος Εργατών και Εργατριών Εργοστασίου Αδελφών Ν.Ματσάγγου   [1952-1953]
Πληρότητα: ΣΥΛΛΟΓΗ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Μέγεθος: 1 φακελος
Βρίσκεται στο: ΠΔΒ, Βόλος
[38] ’ρχείο Ένωσης Εργατών Κατασκευής μωσαϊκών πλακών και τεχνιτών μαρμάρων Βόλου   [1952-1972]
Πληρότητα: ΑΡΧΕΙΟ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[39] Αδελφοί Ματσάγγου, Καπνοβιομηχανική Εταιρεία   [1952-1952]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΙΑΕΤΕ, Αθήνα
[40] Ενωσις Εργατοϋπαλλήλων Καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου   [1952-1953]
Πληρότητα: ΣΥΛΛΟΓΗ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΠΘ, Βόλος
[41] Καπνοβιομηχανια Αδελφών Ματσάγγου Ο.Ε. εις Βόλον   [1953-1953]
Πληρότητα: ΣΥΛΛΟΓΗ
Κατάσταση: ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΙΑΕΤΕ, Αθήνα
[42] Ένωση Τεχνιτών-Εργατών-Εργατριών Μακαρονοποίας Βόλου   [1953-1969]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 2 φάκελοι, 2 κούτες
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[43] Ένωση Λατόμων Μαγνησίας   [1953-1981]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 3 φάκελοι, 1 κούτα
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[44] Αρχείο Ένωσης Λατόμων Μαγνησίας   [1953-1981]
Πληρότητα: ΑΡΧΕΙΟ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[45] Σύλλογος Εργατοτεχνιτών Αρτοποιίας Βόλου   [1953-1985]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 5 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[46] Λαμινατ Ο. Ε. Βοργίδης- Κουφιδάκης- Φραγκούλης   [1953-1980]
Πληρότητα: ΑΡΧΕΙΟ
Κατάσταση: ΑΓΝΩΣΤΗ
Περιλαμβάνει: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Βρίσκεται στο: ΓΑΚ-Μαγ, Βόλος
[47] Ένωση Εφημεριδοπωλών Βόλου   [1953-1983]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 3 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[48] Αρχείο Ένωσης Τεχνιτών-Εργατών-Εργατριών Μακαρανοποιίας Βόλου   [1953-1969]
Πληρότητα: ΑΡΧΕΙΟ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[49] Σύλλογος Συνταξιούχων Ι.Κ.Α. Βόλου, Γήρατος και Θανάτου   [1954-1972]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 3 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[50] Ένωση Εργατικών Στελεχών Ν.Μαγνησίας   [1954-1974]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 3 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[51] Συλλογος Εργατών και Εργατριών Αφων Ν.Ματσάγγου   [1954-1954]
Πληρότητα: ΣΥΛΛΟΓΗ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΠΔΒ, Βόλος
[52] Βιομηχανία Ζυμαρικών Σκαρίμπα   [1955-1979]
Πληρότητα: ΑΡΧΕΙΟ
Κατάσταση: ΑΓΝΩΣΤΗ
Περιλαμβάνει: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 5 βιβλία, σφραγίδες, ετικέτες, καρτέλες, κάδρα, τιμοκατάλογος ζυμαρικών
Βρίσκεται στο: ΓΑΚ-Μαγ, Βόλος
Σχόλια: Περιλαμβάνει επίσης καρτέλες χρεωστικές- πιστωτικές, αναρρωτικές άδειες υπαλλήλων, τιμολόγια, φορτώσεις- ναύλα των ζυμαρικών
[53] Σύνδεσμος εκτάκτου προσωπικού Υπουργείου Γεωργίας Ν. Μαγνησίας   [1955-1982]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[54] Σύλλογος Φαρμακουπαλλήλων Βόλου και περιοχής   [1956-1972]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[55] Ένωση Τυπογράφων Βόλου   [1956-1972]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[56] Εθνική Ένωση Αλιέων Γρί-Γρί, "Οι ’γιοι Απόστολοι"   [1956-1960]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[57] Ένωση Εργατών-Εργατριών Κλωστουφαντουργιών Βόλου   [1956-1972]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 2 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[58] Ένωση Εργατών Σφαγέων και Εκδορέων Βόλου   [1956-1965]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[59] Ένωση Υπαλλήλων Ξενοδοχείων Ύπνου Νομού Μαγνησίας   [1956-1972]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[60] Ένωση Προσωπικού Βιομηχανίας Τσιμέντων Βόλου   [1956-1972]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[61] Σύλλογος Τεχνιτών Ζαχαροπλαστών Βόλου   [1956-1975]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 2 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[62] Σύλλογος Φορτοεκφορτωτών και Συσκευαστών Βόλου, "’γ.Γεώργιος"   [1956-1971]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[63] Τμήμα Πανελληνίου Συλλόγου Υπαλληλικού Προσωπικού Ο.Τ.Ε. Βόλου   [1956-1968]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 2 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[64] Εθνικός Σύλλογος Βυρσοδεψεργατών Βόλου   [1956-1969]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΑΓΝΩΣΤΗ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[65] Ένωση Ηλεκτροτεχνιτών Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Βόλου   [1957-1972]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[66] Εθνικό Σωματείο Μεταλλωρύχων Ερετρίας   [1957-1964]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[67] Θεσσαλική Ένωση Υπαλλήλων Κινηματογραφικών Επιχειρήσεων   [1957-1972]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[68] Σωματείο Εργατών Μετάλλου Βόλου   [1957-1958]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[69] Σύλλογος Οινοπνευματοεργατοτεχνιτών Θεσσαλίας   [1957-1972]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος, 1 κούτα
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[70] Σύλλογος Εργατοτεχνιτών κι εκτάκτων υπαλλήλων Δήμων Βόλου και Ν. Ιωνίας   [1957-1972]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[71] Σωματείο Εργατών-Εργατριών Ελαιαποθηκών και Φρουτοσυσκευαστών Αγριάς Βόλου   [1957-1972]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[72] Ένωση Συνταξιούχων Εργατών Μετάλλου   [1957-1962]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΑΓΝΩΣΤΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[73] Ένωση Ειδικών Εργατών Οικοδομήσιμης Ξυλείας   [1957-1972]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[74] Αρχείο Συλλόγου Οινοπνευματοεργατοτεχνιτών Θεσσαλίας   [1957-1972]
Πληρότητα: ΑΡΧΕΙΟ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[75] Σύνδεσμος Εργατών Φορτοεκφορτωτών Ξηράς Αγριάς   [1957-1972]
Πληρότητα: ΑΡΧΕΙΟ
Κατάσταση: ΑΓΝΩΣΤΗ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[76] Σύνδεσμος Εργατοναυπηγών Ν.Μαγνησίας   [1957-1969]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 2 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
Σχόλια: Ο Σύνδεσμος λειτούργησε από το 1933 ως το 1967, οπότε και διέκοψε τη λειτουργία του λόγω έλλειψης μελών.
[77] Σύλλογος Συνταξιούχων Αναπήρων Ι.Κ.Α. και Συνταξιούχων Τ.Ε.Α.Μ.Κ. Βιομηχανίας Καπνού και λοιπών επικουρικών ταμείων Βόλου   [1957-1965]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 3 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[78] Σωματείο Εργατών-Εργατριών Γης ’νω Λεχωνίων, "Προμηθέας"   [1958-1983]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 2 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[79] Σύλλογος καραγωγέων Βόλου, "’γιος Μόδεστος"   [1958-1972]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[80] Σύνδεσμος Μουσικών Θεσσαλίας   [1958-1972]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[81] Σύλλογος Εργαζομένων Μονοιδιοκτητών Καρραγωγέων Βόλου   [1958-1981]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[82] Λιθογραφείο Καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου   [1958-1972]
Πληρότητα: ΑΡΧΕΙΟ
Κατάσταση: ΑΓΝΩΣΤΗ
Περιλαμβάνει: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 10 φάκελοι, 25 βιβλία
Βρίσκεται στο: ΓΑΚ-Μαγ, Βόλος
[83] Σύλλογος Εργαζομένων Κρεοπωλείων Βόλου και περιχώρων   [1959-1964]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[84] Σωματείο Συνταξιούχων Εργατών Μετάλλου   [1959-1962]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[85] Σύνδεσμος Συνεταιριστικών Υπαλλήλων Βόλου και Περιφέρειας   [1959-1972]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[86] Σύνδεσμος Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών Θεσσαλίας   [1959-1970]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 2 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[87] Σωματείο Εργατοτεχνιτών Οικοδομικών και Συναφών Έργων Μαγνησίας   [1959-1967]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[88] Αρχείο Σωματείου Εργατοτεχνιτών Οικοδομικών και Συναφών Έργων Μαγνησίας   [1959-1967]
Πληρότητα: ΑΡΧΕΙΟ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[89] Σύνδεσμος Προσωπικού Υπηρεσίας Μηχανικής Καλλιέργειας Βόλου-Αλμυρού   [1960-1972]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[90] Σύλλογος Ζυγιστών και Σημειωτών Βόλου   [1960-1968]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[91] Σωματείο Λιμενεργατών Χορευτού   [1961-1961]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[92] Σύνδεσμος Υπαλλήλων Κουρείων και Κομμωτηρίων Βόλου και περιοχής   [1961-1964]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 2 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[93] Ένωση Ηλεκτροτεχνιτών και μισθωτών Ηλεκτρολόγων Βόλου   [1961-1977]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 2 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[94] Σύλλογος Αμαξηλατών Βόλου   [1961-1971]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 2 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[95] Σύνδεσμος Σιδηροδρομικών Θεσσαλίας   [1962-1972]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 2 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[96] Ένωση Συνταξιούχων Καπνεργατών και Καπνεργατριών Ν.Μαγνησίας   [1962-1971]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΑΓΝΩΣΤΗ
Μέγεθος: 2 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[97] Σύνδεσμος Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου Ν. Μαγνησίας   [1962-1962]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[98] Σύνδεσμος Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου Ν. Μαγνησίας   [1962-1962]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[99] Σύλλογος Συνταξιούχων Εργατών Κεραμοποιών-Αγγειοπλαστών-Πλινθοποιών Βόλου   [1962-1965]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[100] Σύνδεσμος Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Στρατιωτικών Καταστημάτων Βόλου   [1962-1983]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 2 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
Σχόλια: Γενικότερα, περιλαμβάνει τα εκλογικά αποτελέσματα της περιόδου 1963-1973.
[101] Σύνδεσμος Υπαλλήλων Εστιατορίων και Οινομαγειρίων Βόλου   [1963-1965]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[102] Σύλλογος Εργατοτεχνιτών κατεργασίας ξύλου   [1963-1965]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 2 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[103] Σύνδεσμος Ιχθυομετακομιστών Βόλου   [1963-1972]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[104] Σύνδεσμος Φρεατοτεχνιτών Βόλου   [1963-1971]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 2 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[105] Ένωση Εργατοτεχνιτών Βιομηχανίας Ηλεκτρικών Ψυγείων Βόλου   [1964-1965]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[106] Σύνδεσμος Συνταξιούχων Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου Ν.Μαγνησίας   [1964-1970]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 2 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[107] Ένωση Αδελφών Νοσοκόμων Βόλου   [1964-1964]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 2 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[108] Σύλλογος οδηγών και βοηθών βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς υγρών καυσίμων Θεσσαλίας, "’γιος Χριστόφορος"   [1964-1971]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[109] Σύνδεσμος οδηγών Αγοραίων-Επιβατικών Αυτοκινήτων Βόλου   [1964-1971]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Μέγεθος: 2 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[110] Σύλλογος Εθνικοφρόνων Εργατών Φορτοεκφορτωτών Ξηράς-Λιμένος Ν.Μαγνησίας   [1964-1965]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[111] Σύλλογος Συνταξιούχων Αυτοκινητιστών Ν.Μαγνησίας   [1965-1972]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΤΟΜΙΚOΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ
Μέγεθος: 2 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[112] Επιχείρηση Απόστολου Γ.Χρήστου: Εμπόριον- Αντιπροσωπείαι   [1965-1986]
Πληρότητα: ΑΡΧΕΙΟ
Κατάσταση: ΑΓΝΩΣΤΗ
Περιλαμβάνει: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Βρίσκεται στο: ΓΑΚ-Μαγ, Βόλος
[113] Σύλλογος Προσωπικού Λεωφορείων Βόλου   [1965-1972]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 2 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[114] Σύλλογος Υπαλλήλων Δ.Ο.Υ.Α.Β.   [1966-1970]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 2 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[115] Σωματείο Υπαλλήλων και Εργατοτεχνιτών Βιομηχανιών Καπνού Ν.Μαγνησίας   [1966-1973]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 2 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[116] Σύνδεσμος Εργατοτεχνιτών Εργοστασίου Χαλυβουργίας Βόλου   [1966-1972]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[117] Σύλλογος Εργατοτεχνιτών Βιομηχανίας προϊόντων Μετάλλου (W.M.F.)   [1966-1970]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 2 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[118] Ένωση Αλιεργατών Ανατολικού Πηλίου, "Ο Τρίτων"   [1966-1971]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[119] Ένωση Συνταξιούχων Ι.Κ.Α. Νομού Μαγνησίας   [1966-1974]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 2 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[120] Ένωση Διπλωματούχων Πρακτικών Μηχανικών Βιομηχανίας Μαγνησίας   [1966-1972]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[121] Ένωση Αλιεργατών Περιφέρειας Βόλου, "Ο ’γιος Νικόλαος"   [1967-1972]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[122] Ένωση Εκδορέων και Σφαγέων Βόλου   [1967-1971]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[123] Σύνδεσμος Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Μετάλλου Ν. Μαγνησίας   [1967-1977]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 2 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[124] Σωματείο Κατασκευαστών και Συσκευαστών Ζυμαρικών Ν. Μαγνησίας   [1967-1976]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 2 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[125] Πανθεσσαλική Ένωση Διπλωματούχων Πρακτικών Μηχανικών   [1967-1972]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[126] Σύλλογος Συνταξιούχων Κεραμοποιών Βόλου   [1967-1970]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[127] Σύνδεσμος Χειριστών Μηχανημάτων Εκτάκτου Προσωπικού Υπηρεσίας Εγγειοβελτιωτικών έργων Υπουργείου Γεωργίας, Ν. Μαγνησίας   [1967-1975]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[128] Σύνδεσμος Λιμενεργατών Βόλου   [1967-1970]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΑΓΝΩΣΤΗ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[129] Σύνδεσμος Συνταξιούχων Κλωστουφαντουργών Ν.Μαγνησίας   [1967-1974]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 2 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[130] Σύνδεσμος Υπαλλήλων Καφεζυθεστιατορίων Βόλου   [1967-1972]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[131] Σύνδεσμος Δοκίμων Λιμενεργατών   [1967-1972]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 2 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[132] Ένωση Μαγείρων Μαγνησίας   [1967-1976]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 2 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[133] Σύλλογος Εργατών Γης Κάτω Λεχωνίων   [1968-1972]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[134] Ένωση Εργατουπαλλήλων δέρματος Βόλου και Περιοχής   [1968-1977]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 2 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[135] Ένωση Εργατουπαλλήλων Εξωτερικών Εργασιών Εργοστασίου Τσιμέντων, "Όλυμπος"   [1968-1970]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[136] Ένωση Ηλεκτροσυγκολλητών και Οξυγονοκολλητών Ν. Μαγνησίας   [1968-1971]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[137] Ένωση Συνταξιούχων Αναπηρίας Ι.Κ.Α. και Συνταξιούχων Επικουρικών Ταμείων Βόλου   [1969-1971]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[138] Σύνδεσμος Προσωπικού Ελληνικής Μεταλλουργικής Βιομηχανίας Βόλου, Παπαρήγα   [1969-1969]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[139] Εθνική Καπνεργατική Ένωση Βόλου   [1969-1972]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[140] Σύλλογος Μυλεργατών Βόλου   [1970-1981]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 2 φάκελοι, 1 κούτα
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[141] Αρχείο Συλλόγου Μυλεργατών Βόλου   [1970-1981]
Πληρότητα: ΑΡΧΕΙΟ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[142] Αρχείο Ένωσης Χειριστών Εκσκαπτικών-Ανυψωτικών-Οδοποιϊτικών και Ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων Βόλου   [1970-1974]
Πληρότητα: ΑΡΧΕΙΟ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[143] Ένωση Υπαλλήλων Οδηγών Αυτοκινήτων Ν. Μαγνησίας   [1970-1972]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[144] Αρχείο Ένωσης πτυχιούχων εργοδηγών Μηχανολόγων Ν. Μαγνησίας   [1970-1987]
Πληρότητα: ΑΡΧΕΙΟ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[145] Ένωση Χειριστών Εκσκαπτικών-Ανυψωτικών-Οδοποιιτικών και Ηλεκτροκίνητων Μηχανημάτων Βόλου   [1970-1974]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 2 φάκελοι, 2 κούτες
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[146] Σωματείο Εργατοτεχνιτών Βιομηχανιών Ετοίμων Ενδυμάτων Βόλου   [1970-1972]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[147] Σύλλογος Προσωπικού Δ.Ε.Η. Ν.Μαγνησίας   [1970-1971]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[148] Σύνδεσμος Εργατουπαλλήλων Βαμβακουργίας Βόλου   [1970-1972]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[149] Σύλλογος Λογιστών Βόλου   [1970-1972]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[150] Σωματείο Εργατοτεχνιτών Αλιπάστων και Κονσερβοποιίας Βόλου και περιοχής   [1972-1972]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[151] Σύνδεσμος Εμποροϋπαλλήλων Βόλου   [1972-1972]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[152] Σύλλογος Συμβασιούχων Υπαλλήλων Δ.Ο.Υ.Α.Β.   [1974-1974]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[153] Αρχείο Σωματείου εργαζομένων βιομηχανίας γάλακτος ΕΒΟΛ   [1975-1986]
Πληρότητα: ΑΡΧΕΙΟ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[154] Σωματείο εργαζομένων Βιομηχανίας γάλακτος ΕΒΟΛ   [1975-1986]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος, 1 κούτα
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[155] Σύλλογος Εργατών-Τεχνιτών-Υπαλλήλων Λιμενικού Ταμείου Βόλου   [1975-1983]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 2 φάκελοι
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[156] Σύλλογος Φορτοεκφορτωτών Στεφανοβικείου "’γιος Αθανάσιος"   [1975-1979]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[157] Σωματείο Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων 304 Π.Ε.Β.   [1976-1976]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[158] Σωματείο Ιδιωτικού Προσωπικού Αεροπορίας Στρατού 307, Τ.Σ.Υ.Α.Υ. "Ο ΑΕΤΟΣ"   [1976-1985]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[159] Σύλλογος Εργατουπαλλήλων "Α. Χανδρής-Καλώδια Α.Ε."   [1976-1978]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[160] Σωματείο Εργατουπαλλήλων "Λεβεντέρη Α.Ε."   [1976-1978]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[161] Σύλλογος Εργατουπαλληλικού προσωπικού "ΒΙΣ" Βόλου   [1976-1978]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[162] Σύλλογος πτυχιούχων εργοδηγών δομικών έργων Ν. Μαγνησίας   [1977-1978]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[163] Σωματείο εργατοτεχνιτών οικοδόμων περιοχής Αγριάς   [1978-1980]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[164] Σωματείο Συγκολλητών Μετάλλων Εργοστασίου Αρμάτων Μάχης ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ (304 ΠΕΒ)   [1979-1985]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[165] Σωματείο Σχεδιαστών Ν. Μαγνησίας   [1982-1983]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[166] Σωματείο Εργατουπαλλήλων Μεταλλοβιομηχανίας, Παπαρήγα   [1982-1983]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΑΓΝΩΣΤΗ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[167] Σύλλογος Εργατουπαλλήλων της βιομηχανίας ενδυμάτων Βόλου, "Αλέξης"   [1984-1985]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[168] Σύλλογος Εργατουπαλλήλων βιομηχανίας TODAY   [1984-1986]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΚΑΛΗ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος
[169] Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Αθλητικών Κέντρων Νομού Μαγνησίας   [1985-1986]
Πληρότητα: ΣΕΙΡΑ
Κατάσταση: ΜΕΤΡΙΑ
Περιλαμβάνει: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Μέγεθος: 1 φάκελος
Βρίσκεται στο: ΕΚΒ, Βόλος