Φωτογραφικό υλικό

Φωτογραφίες του αρχείου Ματσάγγου

Κάντε κλικ πάνω στις φωτογραφίες για να τις δείτε σε μεγέθυνση (ανοίγει νέο παράθυρο).

Πηγαίνετε απ' ευθείας σε μια συγκεκριμένη κατηγορία κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο βελάκι:
Το αρχείοΠηγαίνετε στo αντίστοιχο σημείο της σελίδας    ΕυρετήριαΠηγαίνετε στo αντίστοιχο σημείο της σελίδας    Βιβλία ημερομησθίωνΠηγαίνετε στo αντίστοιχο σημείο της σελίδας    ΗμερολόγιαΠηγαίνετε στo αντίστοιχο σημείο της σελίδας    ΚαθολικάΠηγαίνετε στo αντίστοιχο σημείο της σελίδας    Χρεωσταί-ΠιστωταίΠηγαίνετε στo αντίστοιχο σημείο της σελίδας    ΣυνδικαλιστικάΠηγαίνετε στo αντίστοιχο σημείο της σελίδας    ΔιάφοραΠηγαίνετε στo αντίστοιχο σημείο της σελίδας   

Το αρχείοΕπιστροφή στην αρχή της σελίδας

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Γενική άποψη τμήματος του αρχείου, όπως αποθηκεύτηκε στο υπόγειο της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
’ποψη των ημερολογίων και καθολικών του αρχείου

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
’ποψη των μισθολογίων του αρχείου


ΕυρετήριαΕπιστροφή στην αρχή της σελίδας

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Εξώφυλλα Ευρετηρίων Αρχείου

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Τυπική σελίδα του Ευρετηρίου Αρχείου

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Εξώφυλλα ευρετηρίων Καθολικού, Χρεωστών-Πιστωτών, Τραπεζών

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Ενδεικτικές σελίδες ευρετηρίων Καθολικού, Χρεωστών-Πιστωτών, Τραπεζών

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Ενδεικτική σελίδα ευρετηρίου Χρεωστών-Πιστωτών

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Ενδεικτική σελίδα ευρετηρίου Καθολικού

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Ενδεικτική σελίδα ευρετηρίου Τραπεζών

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Εξώφυλλο και Ευρετήριο Βιβλίου Ακινήτων και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, 1959

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Ενδεικτικές σελίδες Βιβλίου Ακινήτων και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, Χημείο

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Ενδεικτικές σελίδες Βιβλίου Ακινήτων και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, Ακίνητα

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Εξώφυλλο, Ευρετήριο Πελατών, 1927

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Ενδεικτική σελίδα, Ευρετήριο Πελατών, 1927


Βιβλία ημερομησθίωνΕπιστροφή στην αρχή της σελίδας

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Εξώφυλλο βιβλίου ημερομισθίων

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Βιβλίο ημερομισθίων, Δεματοποίηση, 1/3/1945-31/3/1945

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Βιβλίο ημερομισθίων, Πακετάρισμα, 27/71950-2/8/1950

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Εξώφυλλο βιβλίου ημερομισθίων, Λιθογραφείο

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Βιβλίο ημερομισθίων, Λιθογραφείο, 19/6/194-2/7/1941

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Εξώφυλλο βιβλίου ημερομισθίων, Χαρμάνια

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Βιβλίο ημερομισθίων, Χαρμάνια, 1-7/7/1943


ΗμερολόγιαΕπιστροφή στην αρχή της σελίδας

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Εξώφυλλο ημερολογίου

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Ενδεικτικές σελίδες ημερολογίου, 28-29/7/1932

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Εξώφυλλο ημερολογίου

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Ενδεικτικές σελίδες ημερολογίου, 31/12/1948


ΚαθολικάΕπιστροφή στην αρχή της σελίδας

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Εξώφυλλο Καθολικού αρ. 3

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Καθολικό, έξοδα Μηχανουργείου, 31/10/1955-31/12/1955

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Καθολικό, έξοδα Συσκευής, 24-31/12/1955

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Καθολικό, έξοδα Κιτυοοποιείου, 31/11/1955-31/12/1955

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Εξώφυλλο Καθολικού και Ευρετήριο Προμηθευτών Εξωτερικού, 1/1/1949-31/1/1956

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Ενδεικτικές σελίδες Καθολικού Προμηθευτών Εξωτερικού


Χρεωσταί-ΠιστωταίΕπιστροφή στην αρχή της σελίδας

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Εξώφυλλο βιβλίου Χρεωστών-Πιστωτών, 1/1/1923-31/11/1924

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Ενδεικτικές σελίδες Χρεωστών-Πιστωτών (σελ. 1)

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Ενδεικτικές σελίδες Χρεωστών-Πιστωτών (σελ. 21)

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Ενδεικτικές σελίδες Χρεωστών-Πιστωτών (σελ. 31)

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Σελίδα Εσόδων-Εξόδων (Θεωρημέναι), 11/11/1950


ΣυνδικαλιστικάΕπιστροφή στην αρχή της σελίδας

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Βιβλίο εισφορών υπέρ Ταμείου Ασφαλίσεων Καπνεργατών, εξώφυλλο

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Βιβλίο εισφορών υπέρ Ταμείου Ασφαλίσεων Καπνεργατών, εισφορές 22/5/1936-28/5/1936 (σελ. 1)

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Βιβλίο εισφορών υπέρ Ταμείου Ασφαλίσεων Καπνεργατών, εισφορές 22/5/1936-28/5/1936 (σελ. 2)

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Βιβλίο εισφορών υπέρ Ταμείου Ασφαλίσεων Καπνεργατών, εισφορές 22/5/1936-28/5/1936 (σελ. 3)

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Πρακτικά συνεδρίασης του Δ.Σ. του Τ.Π.Ε.Υ.Κ.Α.Μ.

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Πρακτικά συνεδρίασης της Γ.Σ. του Τ.Π.Ε.Υ.Κ.Α.Μ.

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Εξώφυλλο Πρακτικών Τ.Π.Ε.Υ.Κ.Α.Μ., 1927

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Πόρισμα Εξελεγκτικής Επιτροπής του Τ.Π.Ε.Υ.Κ.Α.Μ., 1940

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Απολογισμός του Τ.Π.Ε.Υ.Κ.Α.Μ., 1934

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Ψηφίσματα του Δ.Σ. του Τ.Π.Ε.Υ.Κ.Α.Μ., 1931

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Βιβλίο φαρμακευτικών συνταγών Τ.Π.Ε.Υ.Κ.Α.Μ.


ΔιάφοραΕπιστροφή στην αρχή της σελίδας

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Δείγμα φακέλου εργαζομένου, με καρτέλα, συμφωνητικό, απόδειξη αμοιβών, δήλωση στο ασφαλιστικό ταμείο, κ.ά.

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Βιβλίο κίνησης οχήματος, εγγραφή 28/10/1960

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Σημειώματα και αποδείξεις ασφάλισης αυτοκινήτου, με χαρτιά συσκευασίας χρησιμοποιημένα ως πρόχειρα, 1959

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Ενδεικτική Καρτέλα Προσωπικού, 1963

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Σελίδα Προϊόντων, Κενά Κυτία Σιγαρέττων, 1952

Κλικ για μεγάλη φωτό (640x480px)
Ημερήσια ’ρθρα, Πωλήσεις Σιγαρέττων, 7/3/1952