Πληροφορίες για τις μεθόδους και τα εργαλεία της έρευνας

Το αντικείμενο του προγράμματος

Η έρευνα εντάσσεται στον χώρο της Κοινωνικής Ιστορίας και επιδιώκει να εντάξει και την ελληνική περίπτωση στη διεθνή συζήτηση γύρω από την ταξική συγκρότηση και/ή τις κοινωνικές ταυτότητες. Μέσα από τη συγκρότηση και αναπαραγωγή των εργατικών στρωμάτων της πόλης του Βόλου επιχειρεί να διερευνήσει τις διαδικασίες διαμόρφωσης μιας σύγχρονης αστικής / βιομηχανικής κοινωνίας.

Η πόλη του Βόλου μπορεί να αποτελέσει πιλοτικό παράδειγμα για μια τέτοια μελέτη, καθώς προσφέρει πλούτο ανεκμετάλλευτων πηγών, ενώ το αντικείμενο της έρευνας, αφενός μπορεί να οροθετηθεί σχετικά ευκολότερα και, αφετέρου, είναι αντιπροσωπευτικό σε σχέση με το ευρύτερο ελλαδικό πλαίσιο: τυπική περιοδολόγηση της εκβιομηχάνισης, εισροή προσφυγικού πληθυσμού, λιμάνι, αγροτική ενδοχώρα, ποικιλία παραγωγικών απασχολήσεων κ.λπ.

[.jpg, 31kB]
Εργάτες στο Πλινθοκεραμοποιείο Τσαλαπάτα.
Αρχείο ΔΗ.Κ.Ι.