Πληροφορίες για τις μεθόδους και τα εργαλεία της έρευνας

Ο σκοπός του προγράμματος

[.jpg, 51kB]
Συγκέντρωση στο Εργατικό Κέντρο για την απελευθέρωση από τους Γερμανούς.
Φωτ. Κώστα Ζημέρη, Αρχείο ΔΗ.Κ.Ι.

Το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα μελετά τη διαμόρφωση των διαφόρων κατηγοριών εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις βιομηχανίες / βιοτεχνίες, το εμπόριο, τις μεταφορές, το λιμάνι κ.λπ., από την ένταξη του Βόλου στο ελληνικό κράτος ως τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες. Στα αντικείμενά του εντάσσονται οι εισροές πληθυσμού (μετανάστες, πρόσφυγες) και η αναπαραγωγή του (οικογένειες), οι διαδικασίες διαμόρφωσης της τοπικής αγοράς εργασίας και της απασχόλησης στους διάφορους τομείς, η οικονομική ζωή της πόλης, οι τεχνολογικές εξελίξεις στην παραγωγή, τις μεταφορές, το εμπόριο και τις υπηρεσίες, τέλος η συγκρότηση συλλογικών ταυτοτήτων, τρόπων ζωής, κατοικίας και κοινωνικότητας.

Για την εκπλήρωση των σκοπών της η ερευνητική ομάδα καταρχήν επιδιώκει να καταγράψει τις αρχειακές συλλογές που βρίσκονται στον Βόλο και σχετίζονται με το θέμα και να διαμορφώσει ένα χρηστικό εργαλείο για την έρευνα στο πεδίο αυτό. Συγχρόνως, επιχειρεί να διαχειριστεί ένα μεγάλο αρχείο βιομηχανικής επιχείρησης (Καπνοβιομηχανία Ματσάγγου) που ανήκει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και να διερευνήσει τις δυνατότητες ηλεκτρονικής αξιοποίησής του. Τέλος, προχωρά στην εκπόνηση μελετών στους επιμέρους άξονες που συνθέτουν το θέμα, ανάλογα με τις διαθεσιμότητες και τα ενδιαφέροντα των μελών της.