Πληροφορίες για τις μεθόδους και τα εργαλεία της έρευνας

Αξιοποίηση των αρχειακών πηγών

Το πρόγραμμα ενδιαφέρεται για τις ακόλουθες αρχειακές πηγές:

  1. Το Αρχείο της Καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου, που βρίσκεται στο ομώνυμο κτίριο και ανήκει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
  2. ’λλα Αρχεία βιομηχανικών επιχειρήσεων του Βόλου, που ανήκουν στην υπό μελέτη περίοδο και απόκεινται στα ΓΑΚ Νομού Μαγνησίας και στο Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης του Δήμου Βόλου.
  3. Αρχεία Οργανισμών, κρατικών και άλλων φορέων, όπως το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βόλου, η Λιμενική Επιτροπή, αλλά και σειρές από το Αρχείο του Δήμου Βόλου που μπορεί να αφορούν τα θέματα της έρευνας.
  4. Τα Καταστατικά των αναγνωρισμένων επαγγελματικών, εργατικών και προσφυγικών σωματείων, που απόκεινται στο Πρωτοδικείο Βόλου καθώς και τα αρχεία των εργατικών οργανώσεων που βρίσκονται στο Εργατικό Κέντρο Βόλου.
  5. Τα Ληξιαρχικά βιβλία και το Δημοτολόγιο του Δήμου Βόλου. Τα συγκεκριμένα αρχεία παρουσιάζουν χρονολογική συνέχεια και πληρότητα από το 1881 μέχρι σήμερα.

Στη βάση δεδομένων που είναι προσιτή από τον κόμβο αυτό καταγράφονται οι αρχειακές συλλογές όλων των παραπάνω κατηγοριών που έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής.

[.jpg, 13kB]
Το Καταστατικό του Ε.Κ.Β.
Αρχείο Γ. Ζωιτοπούλου-Ζιούτου