Αναζήτηση αρχειακού υλικού και πηγών

Αναζήτηση στις καρτέλες προσωπικού του Ματσάγγου

Η φόρμα αυτή σας επιτρέπει να αναζητήσετε τις καρτέλες προσωπικού της καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου. Παρατίθεται μόνο το τμήμα του αρχείου που έχει καταγραφεί. Μπορείτε να συμπληρώσετε όσα από τα παρακάτω πεδία επιθυμείτε. Η αναζήτηση θα προσπαθήσει να βρει εγγραφές που να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια.

1. Καταγωγή

 
Μπορείτε να γράψετε μόνον ένα τμήμα τξης περιοχής καταγωγής.

2. Έτος γέννησης

 
Μετά το και πριν το Αν δεν ορίσετε έτος, θα πάρετε όλα τα ονόματα, ανεξάρτητα από τη χρονολογία γέννησης. Για να βρείτε τους γεννηθέντες μόνο σε μία χρονιάς, ορίστε το ίδιο έτος και στα δύο πεδία.

3. Έτος πρόσληψης

 
Μετά το και πριν το Αν δεν ορίσετε έτος, θα πάρετε όλα τα ονόματα, ανεξάρτητα από τη χρονολογία πρόσληψης. Για να βρείτε τους προσληφθέντες μόνο σε μία χρονιάς, ορίστε το ίδιο έτος και στα δύο πεδία.

3. Έτος αποχώρησης

 
Μετά το και πριν το Αν δεν ορίσετε έτος, θα πάρετε όλα τα ονόματα, ανεξάρτητα από τη χρονολογία αποχώρησης. Για να βρείτε τους αποχωρήσαντες μόνο σε μία χρονιάς, ορίστε το ίδιο έτος και στα δύο πεδία.

4. Οικογενιακή κατάσταση

 
’γαμος
Έγγαμος
Διαζευγμένος
Χήρος
’γνωστη
Μπορείτε να επιλέξετε την οικογενειακή κατάσταση του εργαζομένου. Θα σας επιστραφούν εγγραφές που θα καλύπτουν οποιεσδήποτε από τις κατηγορίες που επιλέξατε. Αν δεν επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία, θα σας επιστραφούν εγγραφές ανεξάρτητα από την οικογενειακή κατάσταση.

6. Σειρά παρουσίασης

 
Χρονολογία πρόσληψης
Έτος γέννησης
Ονομαστικά
Επιλέξτε με ποια σειρά θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα.