Σχετική βιβλιογραφία

Αναζήτηση βιβλιογραφίας

Η φόρμα αυτή σας επιτρέπει να αναζητήσετε εργασίες στη βιβλιογραφική βάση του προγράμματος. Μπορείτε να συμπληρώσετε όσα από τα παρακάτω πεδία επιθυμείτε. Η αναζήτηση θα προσπαθήσει να βρει εγγραφές που να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια.

1. Συγγραφέας

 
Μπορείτε να γράψετε μόνον ένα τμήμα του ονόματος. Αν βάλετε περισσότερα ονόματα, θα σας επιστρέψει εργασίες που θα έχουν ως συγγραφέα τουλάχιστον ένα από τα ονόματα.

2. Τίτλος

 
Η αναζήτηση γίνεται με λέξεις-κλειδιά μέσα στον τίτλο. Μπορείτε να γράψετε μόνον ένα τμήμα της λέξης. Για παράδειγμα το border θα σας επιστρέψει και τίτλους με τη λέξη border., αλλά και με τη λέξη borerline. Αν βάλετε περισσότερες λέξεις, θα σας επιστρέψει εργασίες που θα έχουν στον τίτλο τους όλες αυτές τις λέξεις.

3. Έτος δημοσίευσης

 
Μετά το και πριν το Αν δεν ορίσετε έτος, θα πάρετε όλες τις δημοσιεύσεις, ανεξάρτητα από χρονολογία δημοσίευσης. Για να βρείτε τις δημοσιεύσεις μόνον μίας χρονιάς, ορίστε το ίδιο έτος και στα δύο πεδία.

4. Κατηγορία

 
Πολιτισμική Ιστορία
Συμπεριφορές
Ιδεολογία

Κοινωνική Ιστορία
Κινήματα - Συνδικαλισμός
Έμφυλες Σχέσεις

Οικονομική Ιστορία
Τεχνολογία
Αμοιβές
Επιχειρήσεις - Κλάδοι

Δημογραφικά

Πόλη
Βόλος
Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία κατηγορίες. Θα σας επιστραφούν εγγραφές που θα καλύπτουν οποιεσδήποτε από τις κατηγορίες που επιλέξατε. Αν δεν επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία, θα σας επιστραφούν εργασίες ανεξάρτητα από την κατηγοριοποίησή τους.

5. Σειρά παρουσίασης

 
Συγγραφέας
Έτος δημοσίευσης
Κατηγορία
Επιλέξτε με ποια σειρά θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα.