Αναζήτηση αρχειακού υλικού και πηγών

Αναζήτηση υλικού στο αρχείο Ματσάγγου

Η φόρμα αυτή σας επιτρέπει να αναζητήσετε τους φακέλους του αρχείου Ματσάγγου. Παρατίθεται μόνο το τμήμα του αρχείου που έχει καταγραφεί. Μπορείτε να συμπληρώσετε όσα από τα παρακάτω πεδία επιθυμείτε. Η αναζήτηση θα προσπαθήσει να βρει εγγραφές που να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια.

1. Τίτλος φακελου

 
Μπορείτε να γράψετε μόνον ένα τμήμα του τίτλου του φακέλου. Αν βάλετε περισσότερες λέξεις, θα σας επιστρέψει φακέλους που θα έχουν όλες τις λέξεις ως μέρος του τίτλου τους. Μην ξεχάσετε τους τόνους!

2. Έτος

 
Μετά το και πριν το Αν δεν ορίσετε έτος, θα πάρετε όλα τα αρχεία, ανεξάρτητα από τη χρονολογία τους. Για να βρείτε τα αρχεία μόνο μίας χρονιάς, ορίστε το ίδιο έτος και στα δύο πεδία.

3. Κατηγορίες

 
Αλληλογραφία
Μισθολόγια
Λογιστικά έγγραφα
Καταστάσεις
Ατομικοί φάκελοι
Δοιηκητικά έγγραφα
Μπορείτε να επιλέξετε τι κατηγορίες υλικού θέλετε να περιέχει το αρχείο. Θα σας επιστραφούν εγγραφές που θα καλύπτουν οποιεσδήποτε από τις κατηγορίες που επιλέξατε. Αν δεν επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία, θα σας επιστραφούν εγγραφές ανεξάρτητα από την κατηγοριοποίησή τους.

4. Σειρά παρουσίασης

 
Χρονολογικά
Ονομαστικά
Επιλέξτε με ποια σειρά θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα.