Αναζήτηση αρχειακού υλικού και πηγών

Αναζήτηση αρχείων που αφορούν το εργατικό κίνημα στον Βόλο

Η φόρμα αυτή σας επιτρέπει να αναζητήσετε τα αρχεία που αφορούν τα εργατικά σωματεία του Βόλου. Μπορείτε να συμπληρώσετε όσα από τα παρακάτω πεδία επιθυμείτε. Η αναζήτηση θα προσπαθήσει να βρει εγγραφές που να ικανοποιούν όλα τα κριτήρια.

1. Παραγωγός του αρχείου

 
Μπορείτε να γράψετε μόνον ένα τμήμα του τίτλου της εταιρίας ή του σωματείου που σας ενδιαφέρει. Αν βάλετε περισσότερες λέξεις, θα σας επιστρέψει αρχεία που θα έχουν όλες τις λέξεις ως μέρος του τίτλου του παραγωγού τους. Μην ξεχάσετε τους τόνους! Για παράδειγμα το Ματσάγγου δεν θα βρει το Ματσάγγος, αλλά το Ματσά θα βρεί και το Ματσάγγου και το Ματσάγγος αλλά όχι το Μάτσας.

2. Έτος

 
Μετά το και πριν το Αν δεν ορίσετε έτος, θα πάρετε όλα τα αρχεία, ανεξάρτητα από τη χρονολογία τους. Για να βρείτε τα αρχεία μόνο μίας χρονιάς, ορίστε το ίδιο έτος και στα δύο πεδία.

3. Κατηγορίες

 
Αλληλογραφία
Μισθολόγια
Λογιστικά έγγραφα
Καταστάσεις
Ατομικοί φάκελοι
Διοικητικά έγγραφα
Μπορείτε να επιλέξετε τι κατηγορίες υλικού θέλετε να περιέχει το αρχείο. Θα σας επιστραφούν εγγραφές που θα καλύπτουν οποιεσδήποτε από τις κατηγορίες που επιλέξατε. Αν δεν επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία, θα σας επιστραφούν εγγραφές ανεξάρτητα από την κατηγοριοποίησή τους.

4. Φορέας

 
ΕΑ-Κ
ΕΑ-Μ
ΕΑ-Θ
ΓΑΚ-Μαγ
ΓΑΚ-Λαρ
ΔΗΚΙ
ΕΚΒ
ΠΔΒ
ΕΑ-Α
ΠΘ
ΙΑΕΤΕ
Μπορείτε να επιλέξετε σε ποιον φορέα θέλετε να ψάξετε για αρχεία. Θα σας επιστραφούν εγγραφές που θα καλύπτουν όσους φορείς επιλέξατε. Αν δεν επιλέξετε κάποιο φορέα, θα σας επιστραφούν εγγραφές ανεξάρτητα από το σημείο αποθήκευσής τους.

8. Σειρά παρουσίασης

 
Χρονολογικά
Ονομαστικά
Επιλέξτε με ποια σειρά θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα.